GR20150521 Punt 20. Bibliotheek - vervanging lid van beheerraad (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12.9.2013 houdende aanstelling van de leden van het beheersorgaan van de bibliotheek;

 

Gelet op de huidige samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek :

 

Voor de politieke vertegenwoordiging :

- Voor N-VA:

Marc Ost, Muntstraat 19, 9400 Lieferinge

Hildegarde Goubert, Lindendreef 29, 9400 Ninove

- Voor Forza Ninove :

Patrick Hemeryckx, Kluisweg 101, 9400  Ninove (ontslagnemend)

Agnes Desmet, Halsesteenweg 35, 9402 Meerbeke

- Voor SP.A / Groen:

Robby Ricour , Fonteinstraat 40 Okegem

Veerle Evenepoel, Krepelstraat 36, 9400 Ninove

- Voor Open VLD :

Dhr. Stijn Souffriau, Denderhoutembaan 172, Ninove

Sophie De Strycker, Burchtdam 8 bus 7, 9400 Ninove

- Voor CD&V :

Annelies De Pelsemaeker, Kerkhofstraat 16, 9406 Ninove;

 

Voor de afvaardiging uit raden en bibgebruikers :

Voor de cultuurraad:

- Hilde Nijs, Aalstersesteenweg 121 te 9400 Ninove

- Herman Van Isterdael, Idevoordelaan 27, 9400 Okegem (ontslagnemend)

- Evelien Chiau, Fernand Tavernestraat 20, 9400 Ninove; (ontslagnemend)

 

Voor de jeugdraad:

- An-Sofie Soens, Waalhovestraat 6, 9404 Aspelare,

 

Voor de gebruikers :

- Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove

- Jef Cassimons, Kasseide 99, 9400 Ninove

- Rozemie Steyaert , Heirebaan 107, 9400 Ninove

- Yves Peeters, Rijstraat 112, 9400 Denderwindeke

- dhr. Konrad Mulier, Stenenmolen 109, 9402 Meerbeke;

 

Gelet op het e-mailbericht dd. 11.5.2014 van dhr. Joost Arents, fractieleider NVA, waarin hij meldt dat de afgevaardigde mevr. Hildegarde Goubert zal vervangen worden door dhr. Patrick Roosens, Pamelstraat 57 te 9400 Ninove;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

Mevr. Hildegarde Goubert wordt als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek (afgev. NVA) vervangen door dhr. Patrick Roosens, Pamelstraat 57 te 9400 Ninove;


Contact informatie