GR20150521 Punt 17. Ontwikkelingssamenwerking - noodhulp Nepal (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op de vraag tot ondersteuning door de vzw consortium 12-12, Liefdadigheidsstraat 43B, 1210 Brussel, betreft de steun voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal;

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2015, op de algemene rekening 614199 van het beleidsitem 016000 en de actie 3/11/1/3: Opstarten van een Ninoofse werking van KRAS (het vroegere scholierenparlement) als sensibiliserend initiatief voor de laatstejaars van het secundair onderwijs;

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

 

De toelage de vzw consortium 12-12 voor een bedrag van € 2500 verbonden aan algemene rekening 614199, beleidsitem 016000 en de actie 3/11/1/3: Opstarten van een Ninoofse werking van KRAS (het vroegere scholierenparlement) als sensibiliserend initiatief voor de laatstejaars van het secundair onderwijs, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld;

 

Artikel 2

 

Deze toelage zal worden uitbetaald door middel van een overschrijving op volgende bankrekening:

Vzw Consortium 12-12

BE19 0000 0000 1212

BIC: BPOTBEB1

Vermelding: Nepal

 

Artikel 3

 

Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financiële dienst.


Contact informatie