GR20150521 Punt 15. Mobiliteit - invoering tweerichtingsverkeer voor fietsers in Ninove en deelgemeenten - stadswegen (datum van publicatie 15/05/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat ingevolge de overlegvergadering van donderdag 19 maart 2015 tussen de Fietsersbond Ninove, dienst mobiliteit en de schepen van mobiliteit een evaluatie werd gedaan van de eenrichtingsstraten waar ofwel reeds dubbelrichtingsfietsverkeer wordt toegepast of waar daaromtrent nog een beslissing dient getroffen te worden;

 

Overwegende dat in volgende eenrichtingsstraten, dubbelrichtingsfietsverkeer kan ingevoerd worden:

 

Ninove:

 

 • Burchtstraat (gedeelte tussen Onderwijslaan en Centrumlaan)
 • Stationsstraat (gedeelte tussen Weggevoerdenstraat en de Edmond De Deynstraat)
 • Biezenstraat (gedeelte tussen Edmond De Deynstraat en Beverstraat/Lavendelstraat)
 • Keldermeersbaan
 • Bleekstraat
 • Kaardeloodstraat (gedeelte tussen Lavendelstraat en de Armand De Riemaeckerstraat)
 • Vooruitgangstraat
 • Arbeidstraat
 • Kluisweg

 

Meerbeke:

 • Gemeentehuisstraat (gedeelte tussen Kwadestraat-Zuid en Halsesteenweg N28)
 • Nieuwstraat (gedeelte tussen Halsesteenweg N28 en Gemeentehuisstraat)

 

Okegem:

Fonteinstraat: gedeelte tussen Frans Van Der Perrekaai en Okegem-Dorp

 

Overwegende dat bovenvermelde straat niet werd opgenomen in het verslag met de Fietsersbond en de stad Ninove;

 

Overwegende dat het toch wenselijk zou zijn in de Fonteinstraat (gedeelte tussen Frans Van Der Perrekaai en Okegem-Dorp) dubbelrichtingsverkeer in te voeren gezien er voldoende rijbaanbreedte is om dubbelrichtingsverkeer toe te laten;

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

 

Er wordt goedkeuring verleend om in Ninove en deelgemeenten dubbelrichtingsfietsverkeer toe te laten in de volgende straten:

 

Ninove:

 

 • Burchtstraat (gedeelte tussen Onderwijslaan en Centrumlaan)
 • Stationsstraat (gedeelte tussen Weggevoerdenstraat en de Edmond De Deynstraat)
 • Biezenstraat (gedeelte tussen Edmond De Deynstraat en Beverstraat/Lavendelstraat)
 • Keldermeersbaan
 • Bleekstraat
 • Kaardeloodstraat (gedeelte tussen Lavendelstraat en de Armand De Riemaeckerstraat)
 • Vooruitgangstraat
 • Arbeidstraat
 • Kluisweg

 

Meerbeke:

 • Gemeentehuisstraat (gedeelte tussen Kwadestraat-Zuid en Halsesteenweg N28)
 • Nieuwstraat (gedeelte tussen Halsesteenweg N28 en Gemeentehuisstraat)

 

Okegem:

Fonteinstraat: gedeelte tussen Frans Van Der Perrekaai en Okegem-Dorp

 

Artikel 2

Deze maatregel wordt gesignaleerd met de volgende verkeerssignalisatie:

F19 met onderbord M4

C1 met onderbord M2

 

Artikel 3

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.


Contact informatie