GR20150521: korte agenda (datum van publicatie 15/05/2015)

Politie

1. Politie - Kasmiddelen over het eerste kwartaal 2015

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

2. Secretariaat - Ninove Welzijn - vervanging kandidaat-bestuurder

3. Secretariaat - Ninove Welzijn - buitengewone en algemene vergadering - donderdag 28 mei 2015 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

4. Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - statutenwijziging - dinsdag 2 juni 2015 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

5. Secretariaat - Intergem - algemene vergadering tevens jaarvergadering - donderdag 18 juni 2015 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

6. Secretariaat - Fingem - algemene vergadering - donderdag 18 juni 2015 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

7. Secretariaat - Ilva - algemene vergadering - dinsdag 30 juni 2015 - statutenwijziging - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

8. Secretariaat - TMVW - statutenwijziging - goedkeuring

Logistiek/patrimoniumbeheer

9. Logistiek/patrimoniumbeheer - openbare verkoop van het handelshuis Graanmarkt 39 te Ninove - goedkeuring

10. Logistiek/patrimoniumbeheer - onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond op de hoek van de Graanmarkt met de Oude Kaai aan de SHM Denderstreek - goedkeuring

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

11. Ruimtelijke ordening - vervanging waarnemer van de fractie Sp.a-Groen in de GECORO

12. Ruimtelijke ordening - goedkeuring van de zaken van de wegen voor de verkavelingsaanvraag V2014/36 ingediend door Robrecht Cosijn voor gronden gelegen Brakelsesteenweg en Geraardsbergsesteenweg in Voorde, kadastraal gekend als 10e afd, Sie B, nrs 4c, 220b2, c2, d2 en e2

13. Ruimtelijke ordening - goedkeuring van de zaken van de wegen van de verkavelingsaanvraag van Danneels Imobiliere voor gronden gelegen langs 't Angereelstraat in Appelterre, 9e afd, Sie B, nrs 203g, 462a, h en /02, 463c, 465g, 203h, 205a, 206g, 462g, 463a, 464b,465k, 465y, 470e

Openbare werken

14. Openbare werken - voorlopig voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 33 te Appelterre - gunstig advies

Mobiliteit

15. Mobiliteit - invoering tweerichtingsverkeer voor fietsers in Ninove en deelgemeenten - stadswegen

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

16. Ontwikkelingssamenwerking - subsidiereglement

17. Ontwikkelingssamenwerking - noodhulp Nepal

18. Cultuur - stationeervergunning aan Fiesta Europa bvba - goedkeuring

19. Cultuur - schenking door de heer De Wael van schilderijencompositie met klaprozen - aanvaarding

Bibliotheek

20. Bibliotheek - vervanging lid van beheerraad

Sport

21. Sport - aanleg kunstgrasveld 2016 - toewijzing club + investeringstoelage - goedkeuring