GR20150423: korte agenda

Politie

1.       Politie - personeel - vacantverklaring van de mandaatfunctie van korpschef

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Logistiek/patrimoniumbeheer

2.       Logistiek/patrimoniumbeheer - realisatie Sociaal Huis/Huis van het Kind - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Financiën

3.       Gemeentebelastingen - retributies in verband met het globaal diftarsysteem, de verkoop van composteermateriaal en het gebruik van het containerpark - invoering

4.       Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad - aanpassing

5.       Gemeentebelastingen - retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone - aanpassing

6.       Financiële dienst - vaststellen van de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van kasprovisies en innen van geringe dagontvangsten

7.       Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging 2015/1 - kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge en Sint Pieter Denderwindeke

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

8.       Ruimtelijke ordening - goedkeuring van de zaak van de wegen voor de verkavelingsaanvraag voor gronden gelegen Kwadestraat-Noord in Meerbeke, 4e afd, Sie A, nr 57a3

 

Openbare werken

9.       Openbare werken - vernieuwen van de openbare verlichting in verschillende straten in de binnenstad - goedkeuring - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht

Mobiliteit

10.     Mobiliteit - Ninove - Hendrik Vangassenstraat - verkeersregeling - stadswegen

11.     Mobiliteit - Betalend parkeren - opheffing gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 - goedkeuring nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - betalend parkeren - stadswegen/gewestwegen

 

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

12.     Ontwikkelingssamenwerking - Subsidiereglement

13.     Ontwikkelingssamenwerking/Cultuur - Children of the Street 2015 - goedkeuring retributie

14.     Cultuur - aanstellen vrijwilligers - suppoosten voor culturele activiteiten - vaststellen vrijwilligersvergoeding


Contact informatie