GR20150423 AP3. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de overweging om een procedure op te starten tegen de komst van grootschalige kleinhandel langs de Brakelsesteenweg (publicatied

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie:

 

Over dit onderwerp verschillen de partijen van de meerderheid en de collega’s van de oppositie duidelijk van mening met de middenstandsraad en de N-VA.

Nochtans zijn we het volkomen eens als we stellen dat de plaatselijke middenstand en kleinhandel alle steun verdient die we hen kunnen bieden. Alleen zijn wij dan weer van mening dat die steun nogal lang op zich laat wachten en op dit moment nauwelijks bestaat. Wij zijn ook van mening dat het dossier van grootschalige kleinhandel door de meerderheid word misbruikt om de eigen tekortkomingen ten aanzien van de middenstand te verdoezelen.

 

Toelichting:

 

De nieuwe meerderheid heeft intussen zowat alles al geprobeerd om de komst van grootschalige kleinhandel, tenminste die op de Brakelsesteenweg, tegen te houden. Dit onder andere onder het mom van mobiliteit die in het gedrang zou komen en wegens de nadelige gevolgen voor de middenstand in het centrum. Niets is natuurlijk minder waar. De doorstroming op de N8 zal, door de door de promotor bekostigde ingrepen op het openbaar domein, net verbeteren. Ten tweede zijn de winkels die er kunnen komen hoegenaamd geen concurrentie voor de kleinschalige detailhandel in de binnenstad. Vandaar dat het ook niet te verbazen is dat de stappen die de meerderheid tot nu heeft ondernomen op een sisser zijn uitgedraaid.

Omgekeerd ondernam dezelfde meerderheid volgens onze info niets tegen de komst van de grootschalige kleinhandel op de site van Ninovita? Nochtans is daar ook horeca aanwezig wat veel schadelijker is voor de oude handelskern dan het project langs de Brakelsesteenweg waar geen horeca mag komen. De aantrekkingskracht van winkels vergroot immers aanzienlijk met de aanwezigheid van horeca.

Daarenboven zorgt het beleid van de huidige meerderheid, of het gebrek eraan, dat de middenstand het moeilijker heeft dan ooit.  Wij zijn daarom van mening dat de problemen van de middenstand niet te maken hebben met de grootschalige kleinhandel langs de Brakelsesteenweg, want die is er nog niet, maar eerder met een duur en ingewikkeld parkeerbeleid, het gebrek aan gratis parkeerplaatsen nabij het winkelcentrum, winkelcentra met horeca buiten de stadskern, leegstand, ongezelligheid, en dies meer.

 

Vragen:

 

Welke procedure heeft het CBS nog in gedachten om nog maar eens te proberen dit project tegen te houden?

 

De minimale kost zou ongeveer 5.000,00 euro zijn, maar wat is de maximale kost van de procedure die wordt overwogen?

 

Wat heeft het CBS ondernomen tegen de forse uitbreiding van de grootschalige kleinhandel op de site van Ninovita?

 

Wanneer heeft het CBS het advies van de middenstandsraad ontvangen inzake de grootschalige kleinhandel op de site van Ninovita en wat was het advies?

 

Wanneer heeft het CBS het advies van de middenstandsraad ontvangen inzake de grootschalige kleinhandel langs de Brakelsesteenweg en wat was het advies?

 

Houdt het CBS er rekening mee dat het aangesproken advocatenbureau, zelfs bij een totaal gebrek aan winstkansen, altijd bereid zal blijven een procedure op te starten?

 

Als de leefbaarheid van de plaatselijke middenstand echt een prioriteit zou zijn voor deze meerderheid:

 

Waar blijven dan de initiatieven die leegstand moeten terugdringen?

 

Waar blijft de financiële ondersteuning van de evenementen die door de middenstand worden georganiseerd?

 

Waar komen dan de alternatieven voor de gratis parkings die binnen afzienbare termijn zullen verdwijnen?

Waarom wordt er geen belastingverlaging doorgevoerd voor de plaatselijke kleinhandel?

 

Waarom wordt er dan niet bij hoogdringendheid werk gemaakt van een vlotte doorstroming in het centrum?”


Contact informatie