GR20150305 PR2. Secretariaat - aanvullend punt gemeenteraadslid Guy D'haeseleer - samenstelling gemeenteraadscommissies - wijziging

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de e-mail van 23 februari 2015 van raadslid Veerle Vanderpoorten waarbij zij meedeelt dat zij niet langer wenst deel uit te maken van de Forza Ninove-fractie en voortaan als onafhankelijke wenst te zetelen;

 

Overwegende dat raadslid Veerle Vanderpoorten deel uitmaakte van de gemeenteraadscommissie beleidsdomein grondgebiedzaken;

 

Overwegende dat artikel 39 § 3 tweede lid van het gemeentedecreet stelt dat indien een raadslid verklaart niet meer te behoren tot een fractie, dit raadslid niet meer in een gemeenteraadscommissie kan zetelen, maar dat de fractie het oorspronkelijke aantal leden in de gemeenteraadscommissie behoudt;

 

Gelet op de e-mail van 25 februari 2015 van fractieleider Guy D’haeseleer van Fora Ninove waarbij hij vraagt om een wijziging in de gemeenteraadscommissies door te voeren;

 

Overwegende dat volgens artikel 22 van het gemeentedecreet gemeenteraadsleden tot vijf dagen voor de dag van de vergadering punten aan de agenda kunnen toevoegen en dat dit bijkomend agendapunt derhalve tijdig werd ingediend;

 

Overwegende dat de Forza Ninove-fractie volgende wijziging in de gemeenteraadscommissie voorstelt:

-       Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening):

° Levi Verberckmoes in de plaats van Veerle Vanderpoorten;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 september 2013 houdende aanpassing van het huishoudelijk reglement, inzonderheid op artikel 40 tot en met 42;

 

Beslist,

 

 

met 32 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

1 onthouding (Veerle Vanderpoorten)

 

 

Artikel 1

 

De samenstelling van de gemeenteraadscommissies wordt als volgt gewijzigd:

 

  1. Beleidsdomeinen burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), toerisme, integrale veiligheid (brandweer en politie):

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-       Jannick Violon (Open VLD)

-       Ivan Vonck (Open VLD)

-       Ilse Malfroot (Forza Ninove)

-       Stania Van Loo (Forza Ninove)

-       Femke D’hondt (Forza Ninove)

-       Rudy Corijn (N-VA)

-       Kurt Van Den Driessche (N-VA)

-       Misja De Ridder (Sp.a-Groen)

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)

-       Octaaf Van Ongeval (CD&V)

 

  1. Beleidsdomeinen leren en onderwijs, wonen, vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd, sport):

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-       Jannick Violon (Open VLD)

-       Ivan Vonck (Open VLD)

-       Ilse Malfroot (Forza Ninove)

-       Stania Van Loo (Forza Ninove)

-       Femke D’hondt (Forza Ninove)

-       Maria Keymolen (N-VA)

-       Joost Arents (N-VA)

-       Misja De Ridder (Sp.a-Groen)

-       Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)

-       Octaaf Van Ongeval (CD&V)

 

  1. Beleidsdomeinen personeel en financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen, communicatie, inspraak en participatie, sociale zaken:

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-       Alain Triest (Open VLD)

-       Corinne Vanbelle (Open VLD)

-       Levi Verberckmoes (Forza Ninove)

-       Marc Plancke (Forza Ninove)

-       Gerd Rassaerts (Forza Ninove)

-       Rudy Corijn (N-VA)

-       Joost Arents (N-VA)

-       Stijn Vermassen ( Sp.a-Groen)

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)

-       Freddy Van Eeckhout (CD&V)

 

  1. Beleidsdomein grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, openbare werken, patrimonium, ruimtelijke ordening):

-       Dirk Vanderpoorten (Open VLD)

-       Alain Triest (Open VLD)

-       Corinne Vanbelle (Open VLD)

-       Marc Plancke (Forza Ninove)

-       Gerd Rassaerts (Forza Ninove)

-       Levi Verberckmoes (Forza Ninove)

-       Maria Keymolen (N-VA)

-       Kurt Van Den Driessche (N-VA)

-       Stijn Vermassen (Sp.a-Groen)

-       Jacques Timmermans (Sp.a-Groen)

-       Freddy Van Eeckhout (CD&V)

 

Artikel 2

 

De beslissing van de gemeenteraad van 22 januari 2015 houdende samenstelling van de gemeenteraadscommissies wordt opgeheven.


Contact informatie