GR20141230 Punt 15. Financiële dienst - erediensten - kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove budgetwijziging 2014/2

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2013 waarbij het budget 2014 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2014 waarbij de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 en de budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove bepaald werd op € 510.436,25 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove bepaald werd op € 759.212,00 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het voorstel van budgetwijziging 2014/2 werd goedgekeurd door de kerkraad van 23 oktober 2014;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 7 november 2014 voor de budgetwijziging 2014/2 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2014/2 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 14 november 2014;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Ninove een budgetwijziging 2014/2 vraagt omwille van interne kredietverschuivingen;

 

Overwegende dat deze budgetwijziging 2014/2 geen financiële gevolgen heeft voor de exploitatie- en investeringstoelage van de stad Ninove;

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

1 nee-stem (Rudy Corijn)

5 onthoudingen  (Antoine Van Melkebeek, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

De budgetwijziging 2014/2 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Dit besluit zal worden gezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.