GR20141230 Punt 14. Financiële dienst - kerkfabriek Sint Christoffel - meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 - budgetwijziging 2014/1

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2013 waarbij het budget 2014 van de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare bepaald werd op € 102.030,23 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare bepaald werd op € 0,00 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat het voorstel van meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 werd goedgekeurd door de kerkraad van 18 juni 2014 en het voorstel van budgetwijziging 2014/1 werd goedgekeurd door de kerkraad van 22 september 2014;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 30 september 2014 voor de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 van de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 21 oktober 2014 voor de budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare;

 

Overwegende dat het voorstel van meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 en budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 28 oktober 2014;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare een meerjarenplanwijziging vraagt omwille van het wegvallen van de huurgelden van de pastorie wegens verkoop;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare de intentie heeft om de pastorie te verkopen;

 

Gelet op het overleg van 4 december 2014 met de heer Jean-Paul Pletinckx, voorzitter, en de heer Gerard Cosijns, penningmeester, van de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare waaruit blijkt dat de kerkfabriek de intentie heeft om de opbrengst van de verkoop in het meerjarenplan in te schrijven op het ogenblik dat de verkoop rond is;

 

Overwegende dat hierdoor het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare stijgt met € 25.000 voor de periode 2014 - 2019;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare een budgetwijziging 2014/1 vraagt omdat dezelfde reden;

 

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat niet wordt verleend;

 

 

Beslist,

 

 

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

1 nee-stem (Rudy Corijn)

5 onthoudingen  (Antoine Van Melkebeek, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

De meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 wordt goedgekeurd en de kerkfabriek wordt erop gewezen dat zij de opbrengst van de verkoop moeten inschrijven in de volgende meerjarenplanwijziging.

 

Artikel 2

De budgetwijziging 2014/1 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

dienstjaar 2014: 12.455,23

dienstjaar 2015: 17.615,00

dienstjaar 2016: 17.765,00

dienstjaar 2017: 17.915,00

dienstjaar 2018: 18.065,00

dienstjaar 2019: 18.215,00

 

Artikel 4

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

dienstjaar 2014: 0,00

dienstjaar 2015: 0,00

dienstjaar 2016: 0,00

dienstjaar 2017: 0,00

dienstjaar 2018: 0,00

dienstjaar 2019: 0,00

 

Artikel 5

Dit besluit zal worden gezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.