GR20141218 Punt 4. Secretariaat - verlenging begrip 'dagelijks bestuur' voor 2015-2018

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van 23 januari 2014 waarbij vastgelegd werd wat er voor 2014 moet worden verstaan onder "dagelijks bestuur";

 

Overwegende dat deze beslissing moet verlengd worden voor de periode van 2015 tot 2018, zijnde tot het einde van de huidige bestuursperiode;

 

Beslist,

 

 

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

5 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Enig artikel

 

De beslissing van 23 januari 2014, waarbij vastgelegd wordt wat er onder "dagelijks bestuur" moet worden verstaan, wordt verlengd voor de jaren 2015 tot en met 2018.