GR20141128: korte agenda

Brandweer

Personeelsdienst

1. Brandweer - openverklaring van één functie van beroepskorporaal te begeven bij bevordering

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

2. Secretariaat - Westlede - bijzondere algemene vergadering - dinsdag 2 december 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

3. Secretariaat - Fingem - buitengewone algemene vergadering - donderdag 11 december 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

4. Secretariaat - Solva - algemene vergadering - maandag 15 december 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

5. Secretariaat - Ilva - algemene vergadering - dinsdag 16 december 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

 

Onderwijs

6. Onderwijs - Stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2014/2015 - aanwending urenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie

7. Onderwijs – Nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool Appelterre-Dorp 48 – Deelname aan DBFM-programma bevestiging toetreding tot opdrachtencentrale

8. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Voorde - naam en logo - akteneming

 

Sociale zaken

9. Sociale zaken - aanpassing reglement mantelzorgpremie

 

Financiën

10. Gemeentebelastingen - retributie op de verkoop van compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken - aanpassing

11. Gemeentebelastingen - retributiereglement I.B.O. 't Kadeeken - aanpassing

12. Financiële dienst - Intergem - overname aandelen naar aanleiding van exit Electrabel nv

13. Financiële dienst - brandweer - uitbrengen advies over de forfaitaire bijdrage in de kosten over het dienstjaar 2012 en 2013

14. Financiële dienst - kerkfabrieken - budget 2015

15. Financiële dienst - O.C.M.W. - budgetwijziging 2014/1 - kennisneming

 

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

16. Ruimtelijke ordening - RUP zonevreemde bedrijven - definitieve vaststelling

 

Openbare werken

17. Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in de Waalhovestraat, Keienberg en Geraardsbergsesteenweg te Aspelare en Nederhasselt - goedkeuring schattingsverslag - goedkeuring onteigeningsplan en -tabel - goedkeuring onteigeningsvergoeding - goedkeuring onteigeningsakten en akten van gedeeltelijke verzaking van huurcontract

18. Openbare werken - aanleg van een overloopgebied langs de Molenbeek in Outer - goedkeuring overeenkomsten inhoudende een belofte tot het vestigen van een erfdienstbaarheid en de vergoedingen (deel1)

19. Openbare werken - Boterdael - uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling - goedkeuring

 

Mobiliteit

20. Mobiliteit - Ninove - Brusselstraat - inrichten van een laad- en loszone van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 30 tot 12 uur dit ter hoogte van de handelszaak met nummer 114 - 116

21. Mobiliteit - principieel akkoord opmaak 6 tragewegenplannen

 

Leefmilieu

22. Leefmilieu - wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers - aanvraag tot overdracht van een convenant voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II - goedkeuring

 

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

23. cultuur - aanstellen leden molencommissie

24. Ontwikkelingssamenwerking - statuten GROS

25. Evenementen - stationeervergunning 2015 aan vzw Karnavalraad - goedkeuring

 

Sport

26. Sport - uitbating cafetaria sporthal - tegemoetkoming inkomstenderving cafetaria sporthal wegens overlast renovatiewerken sporthal

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

27. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot over de brandweer

28. Verzoek goedkeuring voorstel van raadslid Antoon Van Melkebeek aan de gemeenteraad inzake de PPS-overeenkomst in het kader van de inrichting van de bedrijvenzone "ter Groeninge"

29. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de aanbesteding voor makelaarsdiensten

30. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot over de openingsuren van het stadhuis.

31. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot over de speeltuin in de Abdijstraat

33. Stedelijke vrijwillige brandweer - aanstelling van vier stagiairs-brandweerman-vrijwilligers

 

Aanvullende agenda

AP1. Interpellatie van raadslid Maria Keymolen aan schepen Henri Evenepoel in verband met het afschakelplan

AP2. Vraag van raadslid Alain Triest om een vervanging van een lid van Open VLD in de stedelijke feestcommissie te agenderen

AP3. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot ontsluiting van de woningen gelegen in de Pamelstraat via het project van Ninove Welzijn in het Berkenhof

AP4. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de heer Marc Torrekens aangaande de stand van zaken over de kunstgrasvelden

AP5. Voorstel van raadslid Gerd Rassaerts over de implementatie SMS-parkeren in de stad Ninove

AP6. Interpellatie van raadslid Marc Plancke aan mevrouw Katie Coppens, schepen van begraafplaatsen, over de naaldbomen op het kerkhof te Meerbeke

AP7. Voorstel van raadslid Marc Plancke tot het vervangen van vluchtheuvels en wegversperringen door flitscamera's op de Aardeweg, Okegembaan, Krepelstraat en Eichemstraat - voorstel tot het plaatsen van flitscamera's ter hoogte van de scholen die zich op druk bereden en gevaarlijke gewestwegen bevinden (Nederhasselt, Denderwindeke, Voorde)

AP8. Mondelinge vraag van raadslid Joost Arents aan de bevoegde schepen over de ongeldigheid van de witte borden "bebouwde kom" vanaf 01.06.2015

AP9. Interpellatie van raadslid Maria Keymolen over het ontbreken van de Vlaamse vlag bij de officialisering van de verbroedering met Deszk in CC de Plomblom

AP10. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen over de stedenbouwkundige aanvragen voor sloop en bouwprojecten tegenover de abdijkerk

AP11. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit in verband met de bestaande verkeerssituatie tussen de parking van de sporthal en de atletiekpiste

AP12. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepenen van mobiliteit en openbare werken in verband met fietsen over 't Oeversteksken

AP13. Voorstel van raadslid Alain Triest tot vernietiging van het punt van de gemeenteraad van 23 oktober 2014 houdende openverklaring van één functie van beroepskorporaal te begeven bij aanwerving