GR20141127 Punt 5. Secretariaat - Ilva - algemene vergadering - dinsdag 16 december 2014 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ilva;

 

Gelet op de uitnodiging van 22 oktober 2014 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Ilva  op dinsdag 16 december 2014 om 18.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. samenstelling van het bureau
  2. benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste algemene vergadering
  3. goedkeuring actieplan en budget 2015

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van dinsdag 16 december 2014.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Ilva dinsdag 16 december 2014 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ilva, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Erembodegem.