GR20141127 Punt 27. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot over de brandweer

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

 

"De voorbije gemeenteraad kaartte ik een aantal problemen aan in verband met de wantoestanden bij de brandweer.

 

Hieromtrent heb ik een aantal vragen:

 

1/ In de pers las ik dat u hebt gemeld dat de meerderheid misschien te vroeg heeft geoordeeld om de 2e ziekenwagen die sinds 2008 niet meer wordt gebruikt, buiten dienst te laten.

 

Wordt de 2e ambulance opnieuw in dienst gesteld?

Indien ja, wordt dan ook overgegaan tot de 2 beroepsbrandweermannen-ambulanciers zoals voorzien in de personeelsformatie?

 

2/ Zoals tijdens de vorige gemeenteraad uitvoerig aan bod is gekomen, kan het beroepskader niet wettig worden ingevuld wanneer wordt overgegaan tot de aanwerving van een beroepskorporaal, en een beroepsadjudant. Dit omdat er reeds een beroepssergeant in dienst is en het aantal in te vullen functies korporaal-sergeant-adjudant, slechts 2 i.p.v. 3 bedraagt.

 

Welke beroepslui worden nog aangeworven? En gebeurt dit via bevordering of via aanwerving?"