GR20141127 AP13. Voorstel van raadslid Alain Triest tot vernietiging van het punt van de gemeenteraad van 23 oktober 2014 houdende openverklaring van één functie van beroepskorporaal te begeven bij aanwerving

Volgende motivering wordt door de heer Alain Triest in zijn voorstel vermeld:

 

"Langs deze weg had ik willen voorstellen het punt houdende de openverklaring van één functie van beroepskorporaal te begeven bij aanwerving, te vernietigen.

 

Deze functie kan enkel worden begeven bij bevordering, dit op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971: "De aanwerving geschiedt in de graad van brandweerman. Wanneer echter de dienst slechts de beroepskorporaal, bedoeld in de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 8 november 1967 behelst, mag de aanwerving in de graad van korporaal geschieden."

 

Naar aanleiding van punt 1 van de agenda van de gemeenteraad van 27 november 2014 is het aangewezen het in rand vermelde punt te vernietigen.

 

Gelieve dit voorstel ter stemming voor te leggen."