GR20140619 punt AP8: schriftelijke vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van milieu in verband met de zwerfvuilactie van 23 maart 2014

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn schriftelijke vraag vermeld:

 

"Motivatie:

 

De N-VA fractie is benieuwd naar de cijfers m.b.t. deze opruimactie.

 

Vragen:

 

-       Hoeveel verenigingen hebben deelgenomen aan de actie?

-       Hoeveel kilometer straten werd er tijdens de actie opgeruimd?

-       Hoeveel verenigingen hebben voldaan aan de vereisten om een vergoeding te ontvangen voor hun inspanningen?

-       Hoeveel zwerfvuil (gewicht) werd er in totaliteit opgehaald tijdens de actie?"