GR20140619 punt 37: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van openbare werken in verband met de werken aan Den Dollar

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie:

Naar aanleiding van een val van een buurtbewoner werd op 10 februari van dit jaar een melding gedaan bij het stadsbestuur. Einde februari werd daarover nog een schriftelijke vraag door mij gesteld waarop ik het antwoord kreeg dat de veiligheidscoördinator dit punt had opgenomen in zijn verslag.

 

Toelichting:

Niettegenstaande de opmerking in het veiligheidsverslag dat de aannemer er toe gehouden is de omwonenden ten allen tijde bereikbaar te houden voor bezoekers en hulpdiensten, komt daar op het terrein weinig van in huis. Mensen moeten nog steeds toeren uithalen om hun woning te verlaten of te bereiken. 

Iedereen beseft dat je geen omelet kan bakken zonder een ei te breken, maar enig begrip voor de zeer oncomfortabele situatie van deze Ninovieters, zou wel op zijn plaats zijn.

 

Vragen:

Hoe verklaart u dat, niettegenstaande dit punt op 22 januari aan de aannemer werd gemeld door de veiligheidscoördinator, dat de omwonenden nog steeds door de modder moeten ploeteren als het eens regent?

Wordt er door het stadsbestuur een afgevaardigde gestuurd naar elke werfvergadering om het belang van de buurtbewoners te verdedigen?

Zoja, waarom blijft deze toestand dan aanhouden?"