GR20140619 punt 19: noodplanning - aanvaarding BNIP na-tour criterium 2014

De raad

 

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de bijzondere en algemene nood- en interventieplannen;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

 

Overwegende dat op zondag 3 augustus 2014 door Flanders Cycling Events VZW een wielerwedstrijd, genaamd 'na-tourcriterium', voor elite met contract wordt georganiseerd;

 

Overwegende dat op basis van een risico-analyse uitgevoerd door de veiligheidscel het aangewezen is een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen;

 

Overwegende dat het BNIP na-tour criterium 2014 op 4 juni 2014 door de veiligheidscel is goedgekeurd;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het BNIP (bijzonder nood- en interventieplan) na-tour criterium 2014 wordt aanvaard.

 

Artikel 2

 

Het BNIP zal ter goedkeuring aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen worden toegestuurd.