GR20140424 korte agenda

Politie

1. Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het administratief en logistiek kader - niveau D - hulpkracht - halftijds (19 uur/week)

2. Politie - personeel - benoeming via mobiliteit - inspecteur van politie - dienst operaties - kennisname niet aanvaarding en nieuwe vacantverklaring

3. Politie - kasmiddelen over het eerste kwartaal 2014

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

4. Secretariaat - Ninove Welzijn bv cvba - vervanging kandidaat-beheerder

 

Logistiek/patrimoniumbeheer

5. Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop gebouw bpost om reden van openbaar nut - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

6. Logistiek/patrimoniumbeheer - verhuur van een handelsruimte aan bpost - goedkeuring - goedkeuring huurovereenkomst bpost

 

Onderwijs

7. Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - herstructurering

 

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

8. Ruimtelijke ordening - voorlopige vaststelling RUP zonevreemde bedrijven te Ninove

9. Goedkeuring van het wegtrace van de verkavelingsaanvraag voor gronden gelegen langs de Neerstraat in Appelterre, 9e afd, Sie B, nr 81

 

Openbare werken

10. Openbare werken - realiseren van rioolaansluitingen door de Watergroep - wijziging tussenkomst in de kostprijs door de stad Ninove - goedkeuring overgangsmaatregel

 

Mobiliteit

11. Mobiliteit - Ninove - signalisatie parking OCMW-site - stadswegen

12. Mobiliteit - Appelterre - 't Angereelstraat - parkeren binnen de parkeervakken (gedeelte tussen de Gezellestraat en Walenstraat)

13. Mobiliteit - Ninove - Ring-Oost - markeren eenrichtingsfietspad langs beide zijden van de rijbaan

 

Vrijetijdszaken

Bibliotheek

14. Bibliotheek - goedkeuring Bibart-jaarverslag en -jaarrekening 2013

 

Sport

15. Sport - voetbalterrein Okegem - aanpassing gebruiksvergoeding op basis van bijkomende investeringen

16. Sport - voetbalterrein Appelterre - aanpassing gebruiksvergoeding op basis van bijkomende investeringen

17. Sport - toekennen van een stationeervergunning organisaties Andrea Tafi Classic op 01 juni 2014 en het internationaal na-tour-criterium op 02 augustus 2014

 

Aanvullende agenda

AP1. Interpellatie van raadslid Werner Somers aan mevrouw Veerle Cosyns betreffende de invulling van de Erfgoeddag 2014 en de omslag van het aprilnummer van Ninove Info

AP2. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche m.b.t. het vandalisme en verwaarlozing op de archeologische site aan de abdijkerk

AP3. Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van openbare werken ivm de wegenis en infrastructuurwerken op de Geraardsbergsesteenweg

AP4. Interpellatie van raadslid Maria Keymolen aan de schepen van mobiliteit over de perikelen rond de bewonerskaarten