GR20140227 punt AP4: Motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan schepen Vande Winkel in verband met een gevaarlijke situatie op de Berrebroeckstraat te Eichem

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn motie vermeld

 

Motivatie:

Wie de Berrebroeckstraat regelmatig gebruikt weet dat er tussen de Cauterdreef (waar de bomen van deze dreef staan is ons onduidelijk) en de Perrestraat enkele wegversmallingen zijn voorzien om de afstand tussen de voorgevels van de woningen en de straat wat te vergroten en er een (smal) voetpad aan te leggen. Deze versmallingen zijn van het type dat wij 'twijfelaars' noemen. Waarom een twijfelaar? Omdat het net niet duidelijk is of je er met twee wagens kan kruisen of niet. Resultaat is dat er van tijd tot tijd ook eens over het voetpad wordt gereden.

 

Toelichting:

Onze fractie kiest voor duidelijkheid en degelijk werk. Vandaar ook dat we niet wild zijn van twijfelgevallen zoals in de Berrebroeckstraat. Te meer omdat deze dan op zo een amateuristische manier zijn uitgevoerd, dat het beschamend is om het vast te stellen. Ik bedoel hiermee de manier waarop de voetpaden op mekaar aansluiten. Als je vanuit de Aardeweg naar Eichem stapt, bvb naar de kinderboerderij, dan moet je ter hoogte van die wegversmalling verplicht de straat op om op het smalle voetpad voor die woning te raken. Zeker als je met een kinderwagen op stap bent. Er staat immers op die plaats ook een mooi verkeerspaaltje 'om de voetgangers op dat smalle voetpad te beschermen tegen gemotoriseerd verkeer'.

Vandaar onze motie in twee delen. Een eerste deel om er voor te zorgen dat voetgangers (met kinderwagen) of rolstoelgebruikers, het voetpad kunnen blijven volgen zonder af en toe de straat op te moeten omdat er paaltjes in de weg staan. Een tweede deel om er voor te zorgen dat er geen twijfel meer bestaat over de mogelijkheid of men ter hoogte van de wegversmallingen kan kruisen of niet. Hierbij is het echter van groot belang dat de verkeerspaaltjes niet te dicht tegen de (versmalde) rijweg worden geplaatst om landbouwvoertuigen niet te hinderen. Het stuk tussen de boordsteen van het voetpad en het verkeerspaaltje kan worden voorzien van een licht verhoogde boordsteen met reflectoren.

 

Motie die ter stemming wordt voorgelegd:

 

De gemeenteraad vraagt aan het CBS om de nodige stappen te ondernemen om:

1. Alle hindernissen op de voetpaden in de Berrebroeckstraat, ter hoogte van de wegversmallingen, te verplaatsen zodat zwakke weggebruikers niet meer de straat op moeten om hun weg verder te zetten via het voetpad langs de wegversmalling. Hiervoor zal de lengte van de wegversmalling beperkt moeten worden verlengd om voldoende vrije breedte te bekomen voor de aansluiting tussen beide voetpaden.

 

2. De drie wegversmallingen in de Berrebroeckstraat verder te versmallen zodat duidelijk wordt dat kruisen niet mogelijk is. Hierdoor kunnen de voetpaden worden verbreed tot een bruikbare breedte hetgeen de zwakke weggebruik