GR20140227 punt 21: cultuur - nieuwe straatnaam - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 en 29 november 2002 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen;

 

Gelet op de principes inzake straatnaamgeving, aangenomen door de provinciale commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke commissie van advies voor plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984;

 

Overwegende dat Ninove-Welzijn momenteel bezig is met de realisatie van een nieuwe verkaveling op de site van het oude fabrieksgebouw De Wolf, achter het Sint-Aloysiuscollege, tussen de Weggevoerdenstraat, de Tavernestraat en de Vinkenstraat, en dat aan deze verkaveling een straatnaam dient toegekend te worden;

 

Overwegende dat aan deze verkaveling een van de volgende straatnamen kan gegeven worden, waarvoor de motivatie in het dossier in bijlage te lezen valt:

- Elisa Van Caulaertstraat

- Maurice Lievensstraat

- Nelson Mandelastraat

- Ritserij

- Emiel Milostraat

 

Gelet op het amendement van raadslid W. Somers waarbij de Adiel Debeuckelaerestraat wordt voorgesteld;

Overwegende dat aan de aanwezige gemeenteraadsleden een stembriefje met de zes voorgestelde namen wordt overhandigd;

 

Overwegende dat elk gemeenteraadslid één naam dient aan te kruisen;

 

Overwegende dat de stemming de volgende uitslag geeft:

- Elisa Van Caulaertstraat: 18 stemmen;

- Maurice Lievenstraat: 1 stem;

- Nelson Mandelastraat: 0 stemmen;

- Ritserij: 0 stemmen;

- Emiel Milostraat: 0 stemmen;

- Adiel Debeuckelaerstraat: 12 stemmen;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Er wordt principiële goedkeuring gehecht aan Elisa Van Caulaertstraat voor de nieuwe verkaveling op de site van het oude fabrieksgebouw De Wolf, achter het Sint-Aloysiuscollege, tussen de Weggevoerdenstraat, de Tavernestraat en de Vinkenstraat:

 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen zet de procedure in, zoals voorzien in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.