GR20131219 punt 41: mobiliteit - Denderwindeke - verbod voor quads in het traject van de Wegom - omvattende Windekeveldweg, Schone Godweg, voetweg 65 t.h.v. kruispunt Krepelstraat, Molenweg

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat de Wegom te Denderwindeke veelvuldig gebruikt wordt door wandelaars, fietsers, paardrijders, en lopers;

 

Overwegende dat deze wegen de laatste tijd veel gebruikt worden door quads;

 

Overwegende dat dit niet ten goede komt van de verkeersveiligheid en deze wegen voor een gedeelte ervan gelegen zijn in het stiltegebied;

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van woensdag 16 oktober 2013;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Op de volgende buurtwegen wordt de toegang verboden voor "bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel" (quads).

 

Molenweg: weg nr. 47:  - bij het inrijden van de straat komende van Rendestede

 - bij het inrijden van de straat komende van de Heirebaan

 

Signalisatie: verbodsbord C6

 

Artikel 2

In het gebied afgebakend door

- Schone Godweg: weg nr. 35, ter hoogte van het kruispunt met de Heirebaan

- Windekeveldweg: weg nr. 34:

              - ter hoogte van het kruispunt met de Edingsesteenweg (N255)

              - ter hoogte van het kruispunt met de Heirebaan/Molenstraat

 

Signalisatie: verbodsbord C6

 

Artikel 3

- voetweg 65:

ter hoogte van het kruispunt met de Krepelstraat wordt de toegang verboden voor "bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel" (quads).

 

Signalisatie: verbodsbord C6

 

Artikel 4

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.