GR20131219 punt 11: gemeentebelastingen - aanvullende belasting op de personenbelasting - hernieuwing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de raadsbeslissing van 20 december 2012 houdende heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2013;

 

Overwegende dat, om de stadsbegroting in evenwicht te houden, het nodig is deze belasting te handhaven;

 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting;

 

Beslist,

 

met 15 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

7 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Gerd Rassaerts)

4 onthoudingen  (Rudy Corijn, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Artikel 1

 

Voor het aanslagjaar 2014 bedraagt de aanvullende belasting op de personenbelasting 7,5%.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen aangetekend worden toegezonden.