GR20131218 punt 5a: Financiële dienst - budget 2014 - goedkeuring - amendement

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het ontwerp van het budget 2014 volgens budgettair journaal 20842;

 

Overwegende dat in de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten op bladzijde 25 tot en met bladzijde 48 vastgesteld werd dat de besproken aanpassingen bij de omschrijving van de actie niet overgenomen werd in de boekhoudsoftware;

 

Overwegende dat de aanpassingen enkel de omschrijving van de actie verduidelijken en niet de actie volledig wijzigen;

 

Overwegende dat deze aanpassingen geen enkele invloed hebben op de opgenomen cijfers;

 

Overwegende dat in de enveloppe ENG2014/001 de omschrijving van het actieplan met:

-          subproject 002 en actieplan 5/4/3 vervangen wordt door de woorden "Vervangen van buitenschrijnwerk en/of superisolerende beglazing voorzien"

-          subproject 003 en actieplan 5/4/3 vervangen wordt door de woorden "Verwarmingsinstallaties energiezuiniger maken"

-          subproject 005 en actieplan 5/4/3 vervangen wordt door de woorden "Isolerende radiatorfolie plaatsen";

 

Overwegende dat in de enveloppe INFO2014/001:

-          het actieplan met als omschrijving "Het AGB Dienstenbedrijf Ninove integreren in de formatie en het organogram van de stad" en subproject 001 vervangen wordt door het actieplan "5/2/5"

-          de omschrijving van het actieplan met subproject 003 en actieplan 1/7/1 vervangen wordt door de woorden "Specifiek meubilair aankopen voor de bibliotheek";

 

Overwegende dat in de enveloppe MAT2014/001 de omschrijving van het actieplan met:

-          subproject 002 en actieplan 1/7/1 vervangen wordt door de woorden "Een schrobmachine voor de atletiekpiste en een voor de spothal aankopen"

-          subproject 003 en actieplan 4/5/1 vervangen wordt door de woorden "De nodige uitrusting voorzien in het kader van de veranderende wetgeving inzake het vergunningenbeleid"

-          subproject 003 en actieplan 6/1/1 vervangen wordt door de woorden " Aantal elektronische lichtkranten uitbreiden";

 

Overwegende dat in de enveloppe MIL2014/001 de omschrijving van het actieplan met:

-          subproject 001 en actieplan 4/8/2 vervangen wordt door de woorden "In Appelterre een speelbos inrichten"

-          subproject 001 en actieplan 4/1/8 vervangen wordt door de woorden "Het openbaar domein herinrichten en pesticidenvrij te kunnen onderhouden (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat in de enveloppe MOB2014/001 de omschrijving van het actieplan met:

-          subproject 001 en actieplan 4/2/1 vervangen wordt door de woorden "Verbreden en verdiepen van bestaand mobiliteitsplan en actieplannen uitvoeren"

-          subproject 002 en actieplan 4/2/3 vervangen wordt door de woorden "Verkeerstechnische ingrepen voorzien (middengeleiders, fietssuggestiestroken, enz…) om de verkeersveiligheid te verhogen"

-          subproject 006 en actieplan 4/2/2 vervangen wordt door de woorden "Aankopen van materialen voor een verkeersluw centrum, onder meer verzinkbare paaltjes voor de Graanmarkt"

-          subproject 006 en actieplan 4/2/2 vervangen wordt door de woorden "Plaatsen van fietsenstallingen"

-          subproject 007 en actieplan 4/2/3 vervangen wordt door de woorden "Uitbreiden en inrichten van publieke parkeerplaatsen (Doornkwartier + Fernand Tavernestraat)"

-          subproject 008 en actieplan 2/1/1 vervangen wordt door de woorden "De politiezone cofinancieren om de objectieve en subjectieve veiligheid te verhogen (inclusief het opzetten van een project rond camerabewaking en het terug operationeel maken van de schietstand)";

 

Overwegende dat in de enveloppe MON2014/001 de omschrijving van het actieplan met subproject 010 en actieplan 1/3/1 vervangen wordt door de woorden "Driejaarlijks een kunstwerk voor de openbare ruimte aankopen";

 

Overwegende dat in de enveloppe OND2014/001 de omschrijving van het actieplan met:

-          subproject 001 en actieplan 1/7/1 vervangen wordt door de woorden "Het jeugdcentrum De Kuip verder inrichten, verfraaien en aantrekkelijker maken als fuifzaal"

-          subproject 002 en actieplan 5/4/2 vervangen wordt door de woorden "Afdekplaten plaatsen op de kantelen van het stadhuis om binnenregenen tegen te gaan"

-          subproject 003 en actieplan 5/4/2 vervangen wordt door de woorden "Aanpassingen aan de gebouwen uitvoeren in functie van veiligheid en preventie (inclusief maatregelen om de huidige brandweerkazerne operationeel te houden)

-          subproject 003 en actieplan 5/4/3 vervangen wordt door de woorden "Plaatsen van zonnewering"

-          subproject 003 en actieplan 2/1/1 vervangen wordt door de woorden "De politiezone cofinancieren om de objectieve en subjectieve veiligheid te verhogen (inclusief het opzetten van een project rond camerabewaking en het terug operationeel maken van de schietstand)"

-          subproject 003 en actieplan 5/4/2 vervangen wordt door de woorden "De personeelsparking aan het stadhuis beveiligen met een slagboom"

-          subproject 003 en actieplan 5/4/2 vervangen wordt door de woorden "De personeelsrefter in het stadhuis vernieuwen";

 

Overwegende dat in de enveloppe ONW2014/001 de omschrijving van het actieplan met subproject 007 en actieplan 1/11/2 vervangen wordt door de woorden "De trappen aan het directielokaal beveiligen met hekjes in Denderwindeke";

 

Overwegende dat in de enveloppe PAT2014/001 de omschrijving van het actieplan met:

-          subproject 003 en actieplan 1/7/1 vervangen wordt door de woorden "Het jeugdcentrum De Kuip verder inrichten, verfraaien en aantrekkelijker maken als fuifzaal"

-          subproject 004 en actieplan 1/13/2 vervangen wordt door de woorden "Een bijkomende danszaal met loges in de sporthal te creëren"

-          subproject 006 en actieplan 2/2/3 vervangen wordt door de woorden "Opstellen van een RUP om de nieuwe brandweerkazerne stedenbouwkundig mogelijk te maken"

-          subproject 007 en actieplan 5/4/2 vervangen wordt door de woorden "Aanpassingen aan de gebouwen uitvoeren in functie van veiligheid en preventie (inclusief maatregelen om de huidige brandweerkazerne operationeel te houden)"

-          subproject 009 en actieplan 1/3/2 vervangen wordt door de woorden "De bibliotheek verder uitbouwen als een laagdrempelig kenniscentrum (inclusief het slopen van de stadsgebouwen aan de Despauteerstraat);

 

Overwegende dat in de enveloppe PBD2014/002 de omschrijving van het actieplan met subproject 001 en actieplan 5/9/1 vervangen wordt door de woorden "Opstellen van een RUP omwille van de uitbreiding van het verbouwingsproject naar de aangrenzende percelen van de stad";

 

Overwegende dat in de enveloppe PBD2014/003 de omschrijving van het actieplan met:

-          subproject 001, algemene rekening 214007 en actieplan 4/10/1 vervangen wordt door de woorden " Afwerken van het masterplan OCMW-site en omgeving (deel noord + deel zuid)"

-          subproject 001, algemene rekening 220007 en actieplan 4/10/1 vervangen wordt door de woorden "Voorzien van een bijkomende ontsluiting over de Dender (deel zuid)"

-          subproject 001, algemene rekening 224007 en actieplan 4/10/1 vervangen wordt door de woorden "Aanleggen van de infrastructuur voor OCMW-site en omgeving (deel noord), o.m. nutsvoorzieningen en wegeniswerken"

-          subproject 001, algemene rekening 224007 en actieplan 4/10/1 vervangen wordt door de woorden "Voorzien van een bijkomende ontsluiting over de Dender (deel zuid)"

-          subproject 002 en actieplan 4/10/1 vervangen wordt door de woorden "Verkopen van de parking hoek Mallaard aan SHM Denderstreek"

-          subproject 003 en actieplan 4/10/1 vervangen wordt door de woorden "Verkopen van het gebouw Graanmarkt 39 (met behoud van een doorstek voor zachte weggebruikers);

 

Overwegende dat in de enveloppe ROL2014/001 de omschrijving van het actieplan met:

-          subproject 001, algemene rekening 241007 en actieplan 2/2/3 vervangen wordt door de woorden "Vervangen van 2 personeelswagens door 2 nieuwe personeelswagens"

-          subproject 001, algemene rekening 241007 en actieplan 2/2/3 vervangen wordt door de woorden "Vervangen van een bestelwagen door een nieuwe bestelwagen"

-          subproject 001, algemene rekening 241107, beleidsitem 041000 en actieplan 2/2/3 vervangen wordt door de woorden " Revisie van de halfzware autopomp om de levensduur met 10 jaar te verlengen"

-          subproject 001, algemene rekening 241107, beleidsitem 041000 en actieplan 2/2/3 vervangen wordt door de woorden "Aankopen van een signalisatiewagen"

-          subproject 001, algemene rekening 241107, beleidsitem 042000 en actieplan 2/2/3 vervangen wordt door de woorden "Vervangen van 2 ziekenwagens door nieuwe voertuigen";

 

Overwegende dat in de enveloppe ROR2014/001 de omschrijving van het actieplan met:

-          subproject 001, algemene rekening 241007, beleidsitem 061000 en actieplan 4/5/2 vervangen wordt door de woorden "Actualisering RUP Burchtdam"

-          subproject 001, algemene rekening 241007, beleidsitem 080010 en actieplan 4/5/2 vervangen wordt door de woorden " Afhandeling van lopend RUP Appelterre";

 

Overwegende dat in de enveloppe VRZ2014/001 de omschrijving van het actieplan met:

-          subproject 001, algemene rekening 235000, beleidsitem 075000 en actieplan 1/7/1 vervangen wordt door de woorden "Het jeugdcentrum De Kuip verder inrichten, verfraaien en aantrekkelijker maken als fuifzaal"

-          subproject 001, algemene rekening 235007 en actieplan 1/7/1 vervangen wordt door de woorden "Aankopen van een geluidsinstallatie voor het buurthuis van Aspelare en een licht- en geluidsinstallatie voor CC De Linde"

-          subproject 001, algemene rekening 240000 en actieplan 1/7/1 vervangen wordt door de woorden "Specifiek meubilair aankopen voor de bibliotheek"

-          subproject 005, algemene rekening 229107 en actieplan 1/7/3 vervangen wordt door de woorden "Creëren en onderhouden van vrij toegankelijke sportinfrastructuur op openbare plaatsen zodat de individuele sporter op elk moment vrij kan bewegen: Finse piste, petanquebanen, MTB route, wandelroutes, fietsroutes, ruiterroutes, kaatsmuur, …"

-          subproject 005, algemene rekening 229107 en actieplan 1/7/3 vervangen wordt door de woorden "Kleedkamers en een tribune aan de atletiekpiste voorzien"

-          subproject 005, algemene rekening 229207 en actieplan 1/7/3 vervangen wordt door de woorden "Creëren en onderhouden van vrij toegankelijke sportinfrastructuur op openbare plaatsen zodat de individuele sporter op elk moment vrij kan bewegen: Finse piste, petanquebanen, MTB route, wandelroutes, fietsroutes, ruiterroutes, kaatsmuur, …"

-          subproject 005, algemene rekening 229207 en actieplan 1/7/3 vervangen wordt door de woorden "Twee kunstgrasvelden aanleggen ten behoeve van de sportclubs";

 

Overwegende dat in de enveloppe WEG2014/001 de omschrijving van het actieplan met:

-          subproject 001, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/1 vervangen wordt door de woorden "Herstellingswerken en onderhoudswerken aan bestaande voetpaden uitvoeren en het dorpsplein van Outer heraanleggen"

-          subproject 001, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/1 vervangen wordt door de woorden "Locaties waar nieuwe woningen werden opgericht uitrusten met nieuwe voetpaden. Trajecten die geen voetpadvoorzieningen hebben maar waar geregeld voetgangers het traject gebruiken zullen uitgerust worden met nieuwe voetpaden"

-          subproject 002, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/3 vervangen wordt door de woorden "Ingevolge collectorwerken uitgevoerd door de nv Aquafin werden in opdracht van de stad fietsrelatieverbindingen aangelegd langsheen voetwegen te Okegem tussen enerzijds de Leopoldstraat en de Bruggeweg en anderzijds tussen de Haezeleerstraat en de Neerbeekstraat (saldo afrekening)"

-          subproject 005, algemene rekening 150000, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Wegen- en rioleringswerken Pollarestraat en Pollarebaan te Ninove en te Pollare. Gecombineerd dossier met Rio-P (in ontwerp)"

-          subproject 005, algemene rekening 150000, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Wegen- en rioleringswerken Waalhovestraat en Geraardsbergsesteenweg te Aspelare. Gecombineerd dossier samen met AWV en Rio-P (in ontwerp)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Wegen- en rioleringswerken Pollarestraat en Pollarebaan te Ninove en te Pollare. Gecombineerd dossier met Rio-P (in ontwerp)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Wegen- en rioleringswerken Dorp, Beukendreef, Sint-Kristoffelstraat, Roost en Flierendries te Pollare met Aquafin en Rio-P (in ontwerp)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Wegen- en rioleringswerken Hernhof en Kruisveldstraat te Denderwindeke. Gecombineerd dossier met Rio-P (in ontwerp)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Wegen- en rioleringswerken Halsesteenweg te Neigem. Gecombineerd dossier met AWV en Rio-P. Aanleg voetpaden en groenvoorzieningen ten laste van de stad (in ontwerp)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Ingevolge rioleringswerken uitgevoerd in samenwerking met Rio-P nieuwe wegenis aanleggen in de Luipendaal-, Bosstraat en ' Lopertje te Aspelare (saldo afrekening)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Ingevolge herinrichting van het kruispunt St.-Theresiakerk, zijnde Brusselsesteenweg en Edingsesteenweg in samenwerking met AWV ten laste van de stad voetpaden, groenvoorzieningen en riolering aanleggen (saldo afrekening)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Ingevolge collectorwerken, rioleringswerken en herinrichtingswerken aan de Graanmarkt, de Lange Muntstraat en de Marktstraat te Ninove in samenwerking met nv Aquafin verfraaiingwerken uitvoeren (saldo afrekening)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Ingevolge rioleringswerken uitgevoerd in samenwerking met Rio-P werd nieuw wegenis aangelegd in de Hogeweg in Ninove (saldo afrekening)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Aanleg nieuwe wegenis ingevolge rioleringswerken uitgevoerd in samenwerking met Rio-P werd nieuwe wegenis aangelegd in Rendestede en Stebbingen te Denderwindeke (saldo afrekening)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Heraanleg kruispunt Den Dollar. Samenwerkingsdossier met AWV en Rio-P. De stad zal voetpaden en groenvoorzieningen aanleggen (in uitvoering)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Wegen- en rioleringswerken Waalhovestraat en Geraardsbergsesteenweg te Aspelare. Gecombineerd dossier samen met AWV en RIO-P (in ontwerp)"

-          subproject 005, algemene rekening 224007, en actieplan 4/1/2 vervangen wordt door de woorden "Wegen- en rioleringswerken Eichemstraat, Berrebroekstraat, Cauterdreef en Ratissestraat te Appelterre-Eichem en te Outer; Afkoppeling Voordebeek. Gecombineerd dossier met nv Aquafin en Rio-P (in ontwerp";

 

Beslist,


 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

4 nee-stemmen (Rudy Corijn, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Enig artikel

 

De aanpassingen in het overwegende gedeelte worden goedgekeurd.