GR20131218 punt 4a: Financiële dienst - meerjarenplan 2014 - 2019 - amendement

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het ontwerp van het meerjarenplan 2014 – 2019 volgens budgettair journaal 20842;

 

Overwegende dat in het overzicht van de beleidsdoelstellingen de doelstellingen en actieplannen doorlopend genummerd werden;

 

Overwegende dat deze doorlopende nummering niet in overeenstemming is met de boekhouding;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de nummering in het overzicht van de beleidsdoelstellingen in overeenstemming te brengen met de nummering in de boekhouding;

 

Overwegende dat bij sommige acties een verduidelijking werd bijgeschreven;

 

Overwegende dat op bladzijde 4 onder het actieplan 1/3/2 de actie "De bibliotheek verder uitbouwen als een laagdrempelig kenniscentrum" werd aangepast naar "De bibliotheek verder uitbouwen als een laagdrempelig kenniscentrum (inclusief het slopen van de stadsgebouwen aan de Despauteerstraat)";

 

Overwegende dat op bladzijde 7 onder actieplan 1/7/1 de actie "Aankopen van een geluidsinstallatie voor het buurthuis van Aspelare" werd aangepast naar "Aankopen van een geluidsinstallatie voor het buurthuis van Aspelare en een licht- en geluidsinstallatie voor CC De Linde";

 

Overwegende dat op bladzijde 9 onder actieplan 1/7/3 de actie "Creëren en onderhouden van vrij toegankelijke sportinfrastructuur op openbare plaatsen zodat de individuele sporter op elk moment vrij kan bewegen: Finse piste, petanquebanen, MTB route, wandelroutes, fietsroutes, ruiterroutes,..." werd aangepast naar "Creëren en onderhouden van vrij toegankelijke sportinfrastructuur op openbare plaatsen zodat de individuele sporter op elk moment vrij kan bewegen: Finse piste, petanquebanen, MTB route, wandelroutes, fietsroutes, ruiterroutes, kaatsmuur,..."

 

Overwegende dat op bladzijde 19 het actieplan "1/16/2" werd aangepast naar "1/16/3";

 

Overwegende dat op bladzijde 20 onder actieplan 2/1/1 de actie "De politiezone cofinancieren om de objectieve en subjectieve veiligheid te verhogen" werd aangepast naar "De politiezone cofinancieren om de objectieve en subjectieve veiligheid te verhogen (inclusief het opzetten van een project rond camerabewaking en het terug operationeel maken van de schietstand)"

 

Overwegende dat op bladzijde 21 onder actieplan 2/2/3 de actie "aanpassingswerken om de huidige brandweerkazerne operationeel te houden" geschrapt werd omdat deze opgenomen is op onder actieplan 5/4/2;

 

Overwegende dat op bladzijde 24 het actieplan "3/2/3" werd aangepast naar "3/2/4";

 

Overwegende dat op bladzijde 25 het actieplan "3/2/4" werd aangepast naar "3/2/5";

 

Overwegende dat op bladzijde 25 het actieplan "3/2/5" werd aangepast naar "3/2/6";

 

Overwegende dat op bladzijde 25 het actieplan "3/2/6" werd aangepast naar "3/2/7";

 

Overwegende dat op bladzijde 26 het actieplan "3/2/7" werd aangepast naar "3/2/8";

 

Overwegende dat op bladzijde 29 onder actieplan 3/5/1 de actie "Vrijetijds- en participatieactiviteiten met een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren organiseren vanuit het Jongeren Ontmoeting Centrum (JOC) in jeugdcentrum De Kuip" werd aangepast naar "Vrijetijds- en participatieactiviteiten met een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren organiseren vanuit het Jongeren Ontmoeting Centrum (JOC) in jeugdcentrum De Kuip en in samenwerking met Lejo vzw (tewerkstelling jeugdopbouwwerker)";

 

Overwegende dat op bladzijde 29 onder actieplan 3/5/1 de actie "Samenwerking met Lejo vzw verderzetten in het kader van jeugdopbouwwerk (tewerkstelling jeugdopbouwwerker)" geschrapt werd omdat deze opgenomen is de vorige actie;

 

Overwegende dat op bladzijde 32 de beleidsdoelstelling "3/9" werd aangepast naar "3/10";

 

Overwegende dat op bladzijde 32 het actieplan "3/9/1" werd aangepast naar "3/10/1";

 

Overwegende dat op bladzijde 32 het actieplan "3/10/1" werd aangepast naar "3/11/1";

 

Overwegende dat op bladzijde 34 onder actieplan 4/1/1 de actie "Herstellingswerken en onderhoudswerken aan bestaande voetpaden uitvoeren" werd aangepast naar "Herstellingswerken en onderhoudswerken aan bestaande voetpaden uitvoeren en het dorpsplein van Outer heraanleggen";

 

Overwegende dat op bladzijde 34 onder actieplan 4/1/2 de actie "Heraanleg van het dorpsplein van Outer" geschrapt werd omdat deze opgenomen is onder actieplan 4/1/1;

 

Overwegende dat op bladzijde 36 onder actieplan 4/1/5 de actie "Aankopen van lichte vrachtwagens voor de wegendienst ter vervanging van de versleten wagens" werd aangepast naar "Aankopen van lichte vrachtwagens voor de wegendienst ter vervanging van de versleten wagens (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 36 onder actieplan 4/1/5 de actie "Aankopen van een vrachtwagen met containersysteem en kraan ter vervanging van de versleten" werd aangepast naar "Aankopen van een vrachtwagen met containersysteem en kraan ter vervanging van de versleten wagen (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 36 onder actieplan 4/1/5 de actie "Aankopen van een wagen voor de wegendienst ter vervanging van versleten wagen" werd aangepast naar "Aankopen van een wagen voor de wegendienst ter vervanging van versleten wagen (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 36 onder actieplan 4/1/6 de actie "Aankopen van een kniklader ter vervanging van de graaf- laadcombinatie" werd aangepast naar "Aankopen van een kniklader ter vervanging van de graaf- laadcombinatie (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 36 onder actieplan 4/1/6 de actie "Aankoop van een straatafvalzuiger (olifant)" werd aangepast naar "Aankoop van een straatafvalzuiger (olifant) (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 36 onder actieplan 4/1/6 de actie "Aankopen van een schranklader" werd aangepast naar "Aankopen van een schranklader (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 36 onder actieplan 4/1/6 de actie "Aankopen van een heftruck" werd aangepast naar "Aankopen van een heftruck (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 36 onder actieplan 4/1/6 de actie "Aankopen van een aanhangwagen en nadars" werd aangepast naar "Aankopen van een aanhangwagen en nadars (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 37 onder actieplan 4/1/7 de actie "Aankopen van een dieselcompressor ter vervanging van versleten compressor" werd aangepest naar "Aankopen van een dieselcompressor ter vervanging van versleten compressor (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 37 onder actieplan 4/1/7 de actie "Aankopen van klein materiaal (trilplaten, slijpschijven, stroomgroep,…)" werd aangepast naar "Aankopen van klein materiaal (trilplaten, slijpschijven, stroomgroep,…) (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 37 onder actieplan 4/1/7 de actie "Aankopen van drie open lage containers" werd aangepast naar "Aankopen van drie open lage containers (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 37 onder actieplan 4/1/7 de actie "Aankopen van drie hoge containers" werd aangepast naar "Aankopen van drie hoge containers (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 37 onder actieplan 4/1/8 de actie "Aankopen van materiaal en machines om Ninove pesticidenvrij te onderhouden " werd aangepast naar "Aankopen van materiaal en machines om Ninove pesticidenvrij te onderhouden (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 37 onder actieplan 4/1/8 de actie "Personeel voorzien om het openbaar domein pesticidenvrij te onderhouden" werd aangepast naar "Personeel voorzien om het openbaar domein pesticidenvrij te onderhouden (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 37 onder actieplan 4/1/8 de actie "Het openbaar domein herinrichten om pesticidenvrij te kunnen onderhouden" werd aangepast naar "Het openbaar domein herinrichten om pesticidenvrij te kunnen onderhouden (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 37 onder actieplan 4/1/8 de actie "De pesticideninventaris van de VMM bijhouden" werd aangepast naar "De pesticideninventaris van de VMM bijhouden (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 37 onder actieplan 4/1/9 de actie "Aankopen van een vrachtwagen met hoger draagvermogen" werd aangepast naar "Aankopen van een vrachtwagen met hoger draagvermogen (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 37 onder actieplan 4/1/9 de actie "Aankopen van gazonmaaiers" werd aangepast naar "Aankopen van gazonmaaiers (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 45 onder actieplan 4/9/1 de actie: "Een dierenbegraafplaats aanleggen" werd aangepast naar "Een dierenbegraafplaats aanleggen (middelen voorzien op actieplan 5/4/4)";

 

Overwegende dat op bladzijde 51 onder actieplan 5/2/11 de actie "Aankopen van ergonomische poetskarren" werd aangepast naar "Aankopen van ergonomische poetskarren (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 51 onder actieplan 5/2/11 de actie "Aankopen van uniforme stofzuigers" werd aangepast naar "Aankopen van uniforme stofzuigers (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 51 onder actieplan 5/2/11 de actie "Aankopen van een plooitafel" werd aangepast naar "Aankopen van een plooitafel (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 51 onder actieplan 5/2/11 de actie "Aankopen van een snijtafel" werd aangepast naar "Aankopen van een snijtafel (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 51 onder actieplan 5/2/11 de actie "Aankopen van een extra wagen voor de werkleiders" werd aangepast naar "Aankopen van een extra wagen voor de werkleiders (middelen voorzien op actieplan 5/2/5)";

 

Overwegende dat op bladzijde 52 onder actieplan 5/4/1 de actie "Slopen van de stadswoningen aan de Despauteerstraat met het oog op latere uitbreiding van de bibliotheek en het cultureel centrum" geschrapt werd omdat deze opgenomen is onder actieplan 1/3/2;

 

Overwegende dat op bladzijde 53 onder actieplan 5/4/2 de actie "Kleine aanpassingen aan de gebouwen uitvoeren in functie van veiligheid en preventie" werd aangepast naar "Aanpassingen aan de gebouwen uitvoeren in functie van veiligheid en preventie (inclusief maatregelen om de huidige brandweerkazerne operationeel te houden)";

 

Overwegende dat op bladzijde 57 onder actieplan 6/1/1 de actie "Elektronische lichtkranten plaatsen in elke deelgemeente" werd aangepast naar "Aantal elektronische lichtkranten uitbreiden";

 

Beslist,

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)


4 nee-stemmen (Rudy Corijn, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Enig artikel

 

De aanpassingen in het overwegende gedeelte worden goedgekeurd.