GR20131128 punt 28: Cultuur - legaat Van Liefferinge - schenking universiteit Gent

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2001 houdende aanvaarding – onder voorrecht van boedelbeschrijving – van het algemeen legaat van juffr. Van Liefferinge;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2012 houdende goedkeuring van een stappenplan voor de afstoting van het legaat Van Liefferinge;

 

Overwegende dat de fasen 1 tot 3 van dit stappenplan ondertussen werden uitgevoerd;

 

Overwegende dat medewerkers van de universiteit van Gent zeer geïnteresseerd zijn in de oosterse voorwerpen van het legaat, ter uitbreiding van haar etnografische collectie, in totaal 109 nummers, en dat zij hiervoor al vier keer een plaatsbezoek hebben gebracht;

 

Gelet op de aanvaardingsbrief van 9 oktober 2013 waarin prof. Anne De Paepe, rector van de universiteit Gent, zegt dat haar bestuurscollege in zitting van 29 september 2013 besliste een gedeelte van het legaat Van Liefferinge te willen aanvaarden;

 

Gelet op de gedetailleerde lijst met bijkomende motivering voor de keuze van de stukken die bij deze aanvaardingsbrief was gevoegd;

 

Gelet op de collegebeslissing van 12 december 2012 waarbij al 6 stukken in bruikleen ter restauratie werden gegeven aan de universiteit van Gent;

 

Gelet op de collegebeslissing van 8 oktober 2013 waarbij 19 stukken in bruikleen werden gegeven om ze op te nemen in een tentoonstelling in het kader van Europalia India (van 21 oktober 2013 tot en met 20 december 2014);

 

 

Beslist,

 

 

met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

Volgende stukken, die deel uitmaken uit het legaat Van Liefferinge, zullen definitief worden geschonken aan de universiteit van Gent: 2A, 3, 35, 42A, 42B, 42C, 42D, 52, 53, 69.A, 69.B, 69.C, 70.A, 70.B, 71, 72, 73, 74, 75.A, 75.B, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109.A, 109B, 109.C, 109.D, 110, 111.A, 111.B, 112, 113, 114.A, 114.B, 115, 116, 117, 119.A, 119.B, 119.C, 119.D, 119.E, 119.E, 119.F, 119.G, 119.H, 121, 122, 123, 124, 125, 126.A, 126.B, 127.B, 128, 332, 333, 429, 632, 817.B, 824, 831, 834.A, 834.B, 835, 836.A, 836.B, 836.C, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 975.

 

Artikel 2

 

Het stappenplan voor de afstoting van het legaat Van Liefferinge zal verder worden uitgevoerd.

 

Artikel 3

 

De verzekering van hoger vermelde stukken zal worden stopgezet van zodra zij op hun nieuwe bestemming zijn.