GR20131128 punt 2: Politie - aankoop van een anoniem personenvoertuig

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen (BS 12 februari 2007 en BS 29 augustus 2011);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor de klassieke sectoren (BS 9 augustus 2011);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels (BS 14 februari 2013);

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de provinciegouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

 

Gelet op het raamcontract DSA 2012 R3 500 van de Federale Politie, waarbij door hen de wet op de overheidsopdrachten werd gerespecteerd en toegepast voor de aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en Defensie;

 

Overwegende dat de diensten verkeer en recherche momenteel beschikken over 9 voertuigen:

 

Verkeer - Type voertuig

Nummerplaat

Km-stand op (juni 2013)

VW Combi

NNC 474

85.591 km

Daewoo Matiz

BNQ 180

60.355 km

Toyota

DYG 495

37.621 km

VW Golf

STL 805

25.232 km

Volvo

1 DLW 008

4.797 km

Fiat Ducato

591 AQM

3.238 km

Recherche - Type voertuig

Nummerplaat

Km-stand op (september 2013)

VW Golf

PQB 844

78.740 km

Opel Vectra

XFZ 217

77.750 km

Peugeot

100 ARM

57.325 km

 

Overwegende dat het voertuig Daewoo Matiz met nummerplaat BNQ 180, dat in gebruik werd genomen op 22 januari 2001, dringend aan vervanging toe is. Het voertuig zal buiten dienst gesteld worden. Het voertuig zal na demontage van de politietoebehoren openbaar verkocht worden tijdens de jaarmarkt;

 

Gelet op het collegebesluit van 17 maart 2011 houdende goedkeuring hoogste bod op wrak VW Jetta. Het dienstvoertuig VW Jetta was betrokken in een verkeersongeval dat gebeurde op 17 februari 2011. Dekra, Claims and Expert Services International, belast door Ethias met de expertise, kwam tot het besluit dat een totaal verlies (totalloss) van het dienstvoertuig onvermijdelijk was. Het niet meer te herstellen anoniem personenvoertuig VW Jetta van de dienst recherche werd niet vervangen;

 

Overwegende dat de diensten verkeer en recherche de voorkeur geven aan een volledig uitgerust personenvoertuig dat voldoende comfort en veiligheid biedt zowel voor de bestuurder als de passagiers;

 

Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op maximum € 23.500 inclusief btw;

 

Overwegende dat voor de dekking van deze uitgaven voldoende kredieten beschikbaar zijn in de begroting 2013 – buitengewone dienst onder artikelnummer 330/743-52;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop van een anoniem personenvoertuig voor de diensten verkeer en recherche van de lokale politie van Ninove.

 

Artikel 2

 

De opdracht zal via het raamcontract DSA 2012 R3 500 van de Federale Politie gegund worden tegen de prijs van maximum € 23.500 inclusief btw.