GR20131024 punt 9: PWA - intrekking besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 - aanduiding van nieuwe vertegenwoordigers

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij 6 vertegenwoordigers werden aangesteld voor het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap;

 

Gelet op de brief van 10 september 2013 van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ninove waarbij gevraagd wordt om nieuwe mandatarissen aan te duiden volgens de vereiste voorschriften op de volgende gemeenteraad;

 

Overwegende dat om erkend te kunnen worden het PWA paritair moet worden samengesteld, enerzijds uit leden aangewezen door de gemeenteraad in proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid en anderzijds uit leden van de organisaties die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad;

 

Overwegende dat volgende vertegenwoordigers moeten worden aangeduid: 6 uit de gemeenteraad waarvan 4 uit de meerderheid en 2 uit de oppositie, 6 uit de Nationale Arbeidsraad, 3 uit de gemeenteraad met raadgevende stem waarvan 2 uit de meerderheid en 1 uit de oppositie, 3 met raadgevende stem uit de Nationale Arbeidsraad;

 

Gelet op de volgende kandidaturen uit de meerderheid:

- Dirk Vanderpoorten

- Henri Glazemakers

- Jordy De Dobbeleer

- Daniel De Moor

 

Gelet op de volgende kandidaturen uit de oppositie:

- Veerle Vanderpoorten

- Maria Keymolen

 

Gelet op de volgende kandidaturen met raadgevende stem uit de meerderheid:

- Kelly Goelens

- Robbie Ricour

 

Gelet op de volgende kandidatuur met raadgevende stem uit de oppositie:

- Marc Ost

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32

Aantal uitgebrachte stemmen: 32

Aantal ja-stemmen: 32

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 wordt ingetrokken.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiging van de stad in het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap bestaat uit:

- 4 leden uit de meerderheid:

      - Dirk Vanderpoorten

      - Henri Glazemakers

      - Jordy De Dobbeleer

      - Daniel De Moor

- 2 uit de oppositie:

      - Veerle Vanderpoorten

      - Maria Keymolen

 

Artikel 3

De vertegenwoordiging van de stad met raadgevende stem in het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap bestaat uit:

- 2 leden uit de meerderheid:

      - Kelly Goelens

      - Robbie Ricour

- 1 uit de oppositie:

      - Marc Ost

 

Artikel 4

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan het Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap van Ninove, Centrumlaan 98 te 9400 Ninove.