GR20131024 punt 47: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer met betrekking tot het nemen van snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van Nederhasseltstraat

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie :

 

De buurtbewoners van de Nederhasseltstraat (vanaf het voetbalterrein van VK Nederhasselt) klagen al lange tijd over geluidsoverlast en trillingen als gevolg van het doorgaand verkeer. Dit heeft in eerste instantie te maken met de slechte staat van het wegdek gekoppeld aan de hoge snelheid van het doorgaand verkeer. Bij meerdere bewoners heeft leidde dit tot scheuren in de woning, wat geenszins de bedoeling kan zijn.

 

Ingevolge mijn sis-aanvraag mb t deze situatie werd me gemeld dat de problematiek zou voorgelegd worden  aan de verkeerscommissie.  Ook de dienst openbare werken zou zijn inbreng hebben.

 

Er wordt me gemeld dat er als gevolg daarvan een plan zou bestaan waarbij ook de voetpaden en de riolering zouden aangepakt worden, doch dat er geen financiële middelen voorhanden zijn.

 

Wat is nu de stand van zaken in dit dossier? De bewoners willen geen uitstel maar actie."