GR20131024 punt 39: Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de burgemeester, de heer Michel Casteur betreffende de ontsmetting en het ontruimen van een leegstaand pand gelegen in de Outerstraat 72

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

 

"Motivatie

 

In de Outerstraat werd door een buurtbewoner melding gedaan van een leegstaand pand (nr 72) waarin zich ratten en ander (on)gedierte hebben gevestigd.

Deze ratten lopen uiteraard binnen en  buiten en zorgen voor overlast voor de buurtbewoners.

 

Reeds meermaals werd de eigenaar aangeschreven om het pand te ontruimen, maar helaas zonder resultaat.

Intussen ligt de bal in het kamp van de burgemeester, om verdere acties te ondernemen, ondermeer naar ontsmetting, ontruiming en bestrijding van het ongedierte.

 

Vragen

1/ Welke acties zullen worden ondernomen?

 

2/ Wanneer zullen deze plaatsvinden?

 

3/ Wie zal deze uitvoeren?

 

4/ Wie draait op voor de kostprijs ervan?"