GR20131024 punt 20: Gemeentebelastingen - contante belasting op de begraving van stoffelijke overschotten, de begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie - aanpassing

Dit punt wordt verdaagd.