GR20131024 punt 16: Informatica - vernieuwing computers stadsdiensten en scholen via het raamcontract IT-materiaal - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

De raad

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de principebeslissing van 26 januari 2012 van de gemeenteraad waarbij beslist werd om in te stappen in het raamcontract IT-materiaal van de provincie Oost-Vlaanderen, percelen 2, 3 en 4;

 

Overwegende dat een deel van de stadscomputers de leeftijd van vijf jaar overschrijdt en al geruime tijd niet meer onder garantie zijn;

 

Overwegende dat deze computers nog gebruik maken van het besturingssysteem Windows Vista, wat minder stabiel draait dan Windows 7 of 8;

 

Overwegende dat een vernieuwing van een aantal computers zich opdringt op volgende stadsdiensten: politieke organen, secretariaat, logistiek/patrimoniumbeheer, communicatievoorzieningen, administratieve dienstverlening, integratiedienst, strijkwinkel 't Strijkertje, sociale zaken, begraafplaatsenbeheer, brandweer, strafregister, wegen, mobiliteit, beheer regen -en afvalwater, vermindering van milieuverontreiniging, lokale economie, toerisme, ruimtelijke planning, grondbeleid voor wonen en academie +3;

 

Overwegende dat in de stedelijke scholen oude computers dienen vervangen te worden en dat er extra computers dienen voorzien te worden om elk leslokaal van een toestel te kunnen voorzien (nodig voor de registratie van de aanwezigheden);

 

Gelet op de overzichten "Aan te kopen computers stadsdiensten" en "Aan te kopen computers scholen";

 

Overwegende dat de oude computers kunnen opgehaald worden door een firma, waarbij sommige firma's ook nog een vergoeding bieden;

 

Overwegende dat voor de aankoop van het computermateriaal voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2013 onder investeringen, algemeen rekeningnummer 240200, beleidsitems 010000, 011000, 011910, 066000, 013000, 090210, 090410, 090910, 099000, 041900, 045020, 020000, 021010, 031000, 032000, 050000, 052000, 060000, 062000, 070930, 080010, 080030, 080040, 080210, 080220, 080240, actieplan 10;

 

Beslist,

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)


10 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 onthoudingen  (Freddy Van Eeckhout, Rudy Corijn, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

Artikel 1

De aankoop van volgend informaticamateriaal wordt goedgekeurd:

 

Deel stadsdiensten

 

-          9 laptops voor de politieke organen.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 9.000 BTW incl.

-          2 pc's voor de dienst secretariaat.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 2.000 BTW incl.

-          2 laptops voor de dienst logistiek / patrimoniumbeheer.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 2.000 BTW incl.

-          2 pc's (1 pc = 100% communicatie + 1 pc = 50% communicatie, 50% toerisme) voor de dienst communicatievoorzieningen.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 1.500 BTW incl.

-          5 pc's en 1 laptop voor de dienst administratieve dienstverlening.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 6.000 BTW incl.

-          1 pc (50% integratiedienst, 50% sociale zaken) voor de integratiedienst.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 500 BTW incl.

-          2 pc's (1 pc = 100% sociale zaken, 1 pc = 50% sociale zaken, 50% integratiedienst) en 1 laptop voor de dienst sociale zaken.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 2.500 BTW incl.

-          2 pc's voor de dienst begraafplaatsenbeheer.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 2.000 BTW incl.

-          1 pc voor de dienst brandweer.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 1.000 BTW incl.

-          2 pc's voor de dienst strafregister.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 2.000 BTW incl.

-          6 pc's en 1 laptop voor de dienst wegen.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 7.000 BTW incl.

-          2 laptops en 1 pc voor de dienst mobiliteit.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 3.000 BTW incl.

-          1 pc voor de dienst beheer regenwater en afvalwater.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 1.000 BTW incl.

-          5 pc's voor de dienst vermindering van milieuverontreiniging.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 5.000 BTW incl.

-          2 pc's voor de dienst lokale economie.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 2.000 BTW incl.

-          1 pc (50% toerisme, 50% communicatie) voor de dienst toerisme.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 500 BTW incl.

-          9 pc's voor de dienst ruimtelijke planning.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 9.000 BTW incl.

-          2 pc's voor de dienst grondbeleid voor wonen.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 2.000 BTW incl.

-          1 pc voor de dienst academie +3.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 1.000 BTW incl.

 

Totaal raming deel stadsdiensten: € 59.000 BTW incl.

 

Deel stedelijke scholen:

 

-          30 pc's, 15 schermen en 3 laptops voor kleuter en lager onderwijs "De oogappel".

De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 6.193 BTW incl. voor het kleuteronderwijs en € 14.450 BTW incl. voor het lager onderwijs.

-          50 USB-sticks voor lager onderwijs "De oogappel".

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 500 BTW incl.

-          1 laptop voor de ICT-coördinator.

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 695 BTW incl.

-          7 pc's voor het kleuteronderwijs "Ikke".

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 3.788 BTW incl.

-          4 laptops voor kleuter en lager onderwijs "De Haezelaar" en "De Lettertuin".

De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 833 BTW incl. voor het kleuteronderwijs en € 1.943 BTW incl. voor het lager onderwijs.

-          4 laptops voor het lager onderwijs "Windekind".

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 2.775 BTW incl.

-          28 pc's, 17 schermen en 3 laptops voor het lager onderwijs "Windekind".

      De éénmalige kostprijs wordt geraamd op € 19.886 BTW incl.

 

Totaal raming deel scholen: € 51.063 BTW incl.

 

Totaal raming alle aankopen stadsdiensten en stedelijke scholen: € 110.063 BTW incl.

 

Voor de aankoop van het informaticamateriaal wordt gebruik gemaakt van het raamcontract IT?materiaal van de provincie Oost-Vlaanderen.