GR20130912 punt 43: Financiële dienst - Kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke - budgetwijziging 2013/1

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2010 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 september 2011 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke;

 

Overwegende dat de voorstellen van de wijzigingen aan het budget 2013 worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Gelet op het gunstig advies van 7 juni 2013 van het bisdom Gent inzake de budgetwijziging 2013/1 voor de kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke;

 

Overwegende dat wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van het budget;

 

Overwegende dat dit het geval is voor de kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke;

 

Beslist,

 

Artikel 1

Van de budgetwijziging 2013/1 van de kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke wordt akte genomen.

 

Artikel 2

Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.