GR20130912 punt 21: Noodplanning - samenstelling van de veiligheidscel - wijziging

De raad

 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;

 

Gelet op het K.B. van 16 februari 2006 betreffende de nood -en interventieplannen;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood -en interventieplannen;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30 maart 2009 betreffende het algemeen nood- en

interventieplan van de provinciegouverneur;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30 maart 2009 betreffende de goedkeuring van de provinciale nood- en interventieplannen;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines;

 

Gelet op het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP);

 

Overwegende dat door wijzigingen van de verantwoordelijken binnen de disciplines het aangewezen is de samenstelling van de veiligheidscel aan te passen;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De samenstelling van de veiligheidscel wordt als volgt bepaald:

 

Burgemeester:                       Michel Casteur            

Ambtenaar noodplanning:      Bart Baten      

OCMW - voorzitter:                  Lieven Meert

Discipline 1:                             Kapitein - dienstchef Pascal Van de Waeter

Discipline 2:                             Adjunct federaal gezondheidsinspecteur Geert Arno

Discipline 3:                            Wnd. korpschef Danny De Troyer

                                               Commissaris Dirk Hutsebaut

Discipline 4:                             Civiele bescherming eenheidschef Frans De Kock

                                                AGB DN Werner Van Lancker

Discipline 5:                             communicatieambtenaar Nele Anthoons

Parket:                                     1ste substituut procureur des konings Patrick Henninck

 

Artikel 2

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan:

-          de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

-          de dienstchefs of verantwoordelijken van de disciplines vertegenwoordigd in de veiligheidscel

-          de leden van de veiligheidscel

 

Artikel 3

Alle vorige samenstellingen van de veiligheidscel worden opgeheven.