GR20130620 punt AP3: Interpellatie van raadslid Werner Somers aan mevrouw Veerle Cosyns, schepen van cultuur, over het project 'Dynamiet in de dorpen'

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

 

"Momenteel loopt in vijf deelgemeenten van Ninove (Aspelare, Denderwindeke, Lieferinge, Nederhasselt en Voorde) het project 'Dynamiet in de dorpen'. Dit project loopt van 1 januari 2013 tot 30 juni 2015 en kadert in LEADER, een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Aan het project 'Dynamiet in de dorpen' hangt een prijskaartje vast van 150.000 euro. Goedgekeurde projecten genieten tot 65% cofinanciering van de provincie, het Vlaams  Gewest en de Europese Unie.

 

In elk van de vijf dorpen vonden in de loop van de maanden mei en juni onder begeleiding van de Stichting Lodewijk de Raet twee bijeenkomsten plaats waarop alle dorpsbewoners werden uitgenodigd om na te denken over de toekomst van hun dorp. De bewoners werden uitgenodigd door een zogenaamde lokale kerngroep, die voorafgaand aan de bijeenkomst een aantal keren vergaderde.

 

1. Welk budget was er voorzien voor de bijeenkomsten in de vijf dorpen?

 

2. Wat kost de begeleiding door de Stichting Lodewijk de Raet?

 

3. Kan u een overzicht geven van de opkomst in de verschillende dorpen?

 

4. Op welke manier werden de lokale kerngroepen samengesteld? Kregen de bewoners van de betreffende dorpen de kans om zich kandidaat te stellen voor deze kerngroepen? Wie besliste over de uiteindelijke samenstelling van de kerngroepen? Wanneer werd deze beslissing genomen?

 

5. Werd er gewaakt over een evenwichtige politieke samenstelling van de lokale kerngroepen?

Maken lokale mandatarissen zoals gemeente- en OCMW-raadsleden deel uit van de lokale kerngroepen? Tot welke partij behoren die mandatarissen? 

 

6. Maken behalve mensen van de Stichting Lodewijk de Raet nog andere niet-dorpsbewoners deel uit van de lokale kerngroepen?  In welke dorpen is dat het geval?

 

7. Wat is de rol van de lokale kerngroepen na de twee bijeenkomsten van de dorpsbewoners? Is het de bedoeling dat zij de door de bewoners ingebrachte ideeën concreet gaan uitwerken? Op welke manier wordt de inspraak van de dorpsbewoners bij de verdere uitwerking van het project gegarandeerd?"