GR20130327 punt 21: Secretariaat - Sociale Huisvestingmaatschappij Denderstreek bv ovv cvba - Aanduiding vertegenwoordiger en kandidaat bestuurder

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad in de sociale huisvestingmaatschappij Denderstreek bv ovv cvba een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger dient aan te duiden om deel te nemen aan de vergaderingen die georganiseerd zullen worden;

 

Overwegende dat het past, voor de duur van deze bestuursperiode deze aan te stellen;

 

Gelet op de kandidatuur van Katie Coppens en Veerle Vanderpoorten als afgevaardigde;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Katie Coppens: 19

Aantal stemmen op naam van Veerle Vanderpoorten: /

 

Overwegende dat mevrouw Katie Coppens de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Ferdi De Ville als plaatsvervanger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Ferdi De Ville: 19

 

Overwegende dat de heer Ferdi De Ville de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Katie Coppens als bestuurder;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Katie Coppens: 19

 

Overwegende dat mevrouw Katie Coppens de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Mevrouw Katie Coppens wordt aangesteld als vertegenwoordiger bij de sociale huisvestingmaatschappij Denderstreek bv ovv cvba.

 

Artikel 2

 

De heer Ferdi De Ville wordt aangesteld als plaatsvervanger bij de sociale huisvestingmaatschappij Denderstreek bv ovv cvba.

 

Artikel 3

Mevrouw Katie Coppens wordt voorgedragen als bestuurder van de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek bv ovv cvba.

 

Artikel 4

 

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 5

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de sociale huisvestingmaatschappij Denderstreek bv ovv cvba.