GR20130327 punt 19: Secretariaat - VVSG VZW - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Aanduiding vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 30 november 2012 van VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;

 

Overwegende dat de VVSG vraagt om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering;

 

Overwegende dat het past voor de duur van deze bestuursperiode deze aan te stellen;

 

Gelet op de kandidatuur van Wouter Vande Winkel en Stania Van Loo als afgevaardigde;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Wouter Vande Winkel: 19

Aantal stemmen op naam van Stania Van Loo: /

 

Overwegende dat de heer Wouter Vande Winkel de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Katie Coppens als plaatsvervanger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Katie Coppens: 19

 

Overwegende dat mevrouw Katie Coppens de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De heer Wouter Vande Winkel wordt aangesteld als vertegenwoordiger bij VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

 

Artikel 2

 

Mevrouw Katie Coppens wordt aangesteld als plaatsvervanger bij VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

 

Artikel 3

 

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 4

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).