GR20130327 punt 15: Secretariaat - Solva - Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Aanduiding vertegenwoordiger in het beheerscomité

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 9 januari 2013 van Solva;

 

Overwegende dat Solva – gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vraagt om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in het beheerscomité;

 

Overwegende dat het past voor de duur van deze bestuursperiode deze aan te stellen;

 

Gelet op de kandidatuur van Veerle Cosyns en Werner Somers als vertegenwoordiger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Veerle Cosyns: 19

Aantal stemmen op naam van Werner Somers: /

 

Overwegende dat mevrouw Veerle Cosyns de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de kandidatuur van Paul De Schepper als plaatsvervanger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Paul De Schepper: 19

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Mevrouw Veerle Cosyns wordt aangesteld als vertegenwoordiger bij Solva – gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

 

Artikel 2

 

De heer Paul De Schepper wordt aangesteld als plaatsvervanger bij Solva – gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

 

Artikel 3

 

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 4

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan Solva – gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.