GR20130327 punt 13: Secretariaat - Ninove Welzijn bv cvba - Aanduiding kandidaat beheerders (5) en lid algemene vergadering

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de statuten van Ninove Welzijn cvba, inzonderheid op artikels 6 en 12;

 

Overwegende dat de stad in Ninove Welzijn bv cvba Acaciastraat 1 9400 Ninove 5 kandidaat bestuurders en één vertegenwoordiger dient aan te duiden om deel te nemen aan de vergaderingen die Ninove Welzijn bv cvba zal organiseren;

 

Overwegende dat het past deze voor de duur van deze bestuursperiode aan te stellen;

 

Gelet op de kandidatuur van Corinne Vanbelle en Ilse Malfroot als afgevaardidge in de algemene vergadering;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Afgevaardigde in de algemene vergadering:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Corinne Vanbelle: 19;

Aantal stemmen op naam van Ilse Malfroot: /

 

Overwegende dat mevrouw Corinne Vanbelle de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

Gelet op de volgende kandidaturen voor bestuurders in Ninove Welzijn: Alain Triest, Dirk Vanderpoorten, Lut Van Den Brande, Stijn Vermassen, Lieve Van Eeckhout en Werner Somers;

 

Gelet op het voorstel om Alain Triest, Dirk Vanderpoorten, Lut Van Den Brande, Stijn Vermassen en Lieve Van Eeckhout aan te stellen;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal ja-stemmen: 19

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Mevrouw Corinne Vanbelle wordt aangesteld als afgevaardigde van de stad Ninove in de algemene vergadering van Ninove Welzijn bv cvba.

 

Artikel 2

 

De volgende personen worden voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij Ninove Welzijn bv cvba:

- Alain Triest

- Dirk Vanderpoorten

- Lut Van Den Brande

- Stijn Vermassen

- Lieve Van Eekchout

 

Artikel 3

 

Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 4

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan Ninove Welzijn bv cvba Acaciastraat 1 9400 Ninove.