GR20130327 korte agenda

1. Bestuursnota 2013-2018 - kennisneming

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

2. Secretariaat - gemeenteraadscommissies - samenstelling

3. Secretariaat - Toerisme Scheldeland vzw - Aanduiding van een kandidaat-beheerder, een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger

4. Secretariaat - Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ninove - Aanduiding vertegenwoordiging (6)

5. Secretariaat - Provinciale brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw - aanduiding van een vertegenwoordiger

6. Secretariaat - ERSV Oost-Vlaanderen Vzw - Aanduiding vertegenwoordiger

7. Secretariaat - Cevi VZW, Centrum voor Informatica - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger en kandidaat-bestuurder

8. Secretariaat - Interlokale vereniging BibArt - Aanduiden beheerder en plaatsvervanger

9. Secretariaat - Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap VZW - stadsafgevaardigde in de algemene vergadering

10. Secretariaat - Interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger

11. Secretariaat - AGB Dienstenbedrijf Ninove - Aanduiding leden raad van bestuur en voordracht van de leden van het directiecomité

12. Secretariaat - Autonoom gemeentebedrijf Ninove - Samenstelling raad van bestuur

13. Secretariaat - Ninove Welzijn bv cvba - Aanduiding kandidaat beheerders (5) en lid algemene vergadering

14. Secretariaat - Huis van het Nederlands vzw - Aanduiding kandidaat beheerders

15. Secretariaat - Solva - Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Aanduiding vertegenwoordiger in het beheerscomité

16. Secretariaat - PISAD - Drugpreventie en -begeleiding - Aanduiding vertegenwoordiger in de Raad van Advies

17. Secretariaat - RATO VZW - Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen - Aanduiding vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

18. Secretariaat - Inburgering Oost-Vlaanderen - Aanduiding vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

19. Secretariaat - VVSG VZW - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Aanduiding vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

20. Secretariaat - NV Uw Eigen Huis der Vlaanderen - Aanduiding vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

21. Secretariaat - Sociale Huisvestingmaatschappij Denderstreek bv ovv cvba - Aanduiding vertegenwoordiger

22. Secretariaat - aanstellen van een bedrijfsrevisor als commissaris voor het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove - gunning

 

Logistiek/patrimoniumbeheer

23. Logistiek/patrimoniumbeheer - uitbreiding tuin kinderdagverblijf Zonnetje in de Abdijstraat te Ninove - goedkeuring

24. Logistiek/patrimoniumbeheer - verbouwing handelshuis Halsesteenweg 53 te Meerbeke tot jeugdhuis - goedkeuring ontwerp fase 2

 

Onderwijs

25. Onderwijs - Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt - samenstelling personeels- en oudergeleding schoolraad - kennisneming

26. Onderwijs - Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en Stedelijke Lagere School Denderwindeke - Samenstelling personeels- en oudergeleding in de schoolraad - kennisneming

 

Communicatie

27. Communicatie - overzicht klachten 2012

 

Grondgebiedzaken

Huisvesting

28. Huisvesting - gemeentelijk leegstandsreglement - aanpassing beroepsmogelijkheden

 

Openbare werken

29. Openbare Werken - Wegen- en rioleringswerken en aanleg van snelheidsremmende maatregelen in de Krepelstraat te Denderwindeke - Goedkeuring overnameovereenkomsten NV Aquafin in opdracht van de VMW (RioP) voor de aanneming van diensten

30. Openbare werken - Herinrichting van de Halsesteenweg (N28) te Neigem vanaf de provinciegrens tot de Potaardestraat - goedkeuring opdracht van de stad Ninove aan RioP tot het uitvoeren en bekostigen van de rioleringswerken.

 

Mobiliteit

31. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Ninove - voetweg 28 - tussen de Denderstraat en de Brusselsesteenweg (N8) - plaatsen stopbord

 

Lokale economie

32. Lokale economie - Ontwikkeling uitbreiding ambachtelijke zone te Appelterre-Eichem - uitvoering van een archeologisch onderzoek door Solva - goedkeuring

 

Financiën

33. Stadsbudget 2013 - goedkeuring

34. Intekening kapitaalverhoging van Publi-T via Fingem - Goedkeuring