GR20130311 punt 38: Cultuur - children of the street - vragen van retributie - goedkeuring

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2013 om het evenement Children of the Street te organiseren op donderdag 2 mei 2013 in cc De Plomblom;

 

De dienst cultuur betaalt:

-         De uitkoopsom van € 5.000 euro voor Children of the Street, Frans De Vriendtstraat 34 bus 12, 2600 Berchem

-         De uitkoopsom van de volgende workshops:

  • 'Lait Zwazoo' door Kassoemai: € 300
  • Ecopercussie door Bart Braeken: € 450
  • Capoeira door Capoeira Vlaanderen: € 200

-          Het educatief materiaal voor de leerlingen en de leerkrachten ten bedrage van maximum € 1.000 aan Jeugd en Vrede, Koning Astridlaan 160, 2800 Mechelen;

 

Overwegende dat de deelnemers een inschrijvingsgeld van € 5 (enkel zanghappening) of € 6,50 (zanghappening + workshop) betalen op het rekeningnummer BE78 0000 0199 7186 van de stad Ninove, dat het aantal deelnemende kinderen op 400 wordt geschat en dat bijgevolg de inkomsten op € 2.000 worden geraamd;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

Voor het evenement Children of the Street op donderdag 2 mei 2013 wordt een inschrijvingsgeld van € 5 (enkel zanghappening) en € 6,50 (zanghappening + workshop) per deelnemer gevraagd, te betalen op het rekeningnummer BE78 0000 0199 7186 van de stad te boeken onder AP5.