GR20130311 punt 27: Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel te Appelterre - goedkeuring

 De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat mevrouw Chantal Vermeersch bereid is om haar kapel in de 't Angereelstraat te Appelterre, kadastraal gekend Ninove 9e afdeling Appelterre-Eichem sectie B nr. 446X, met een oppervlakte van 55 ca, aan de stad af te staan;

 

Overwegende dat de kapel beschermd werd als monument en zich in slechte staat bevindt;

 

Overwegende dat de eigenaar het goed aan de stad wenst over te dragen tegen de prijs van een symbolische euro, op voorwaarde dat de stad instaat voor de restauratie van de kapel;

 

Overwegende dat het wenselijk is om op dit voorstel in te gaan voor het behoud van het historisch en volkskundig waardevol patrimonium op het grondgebied van de stad;

 

Gelet op het ontwerp van akte;

 

 

Beslist,

 

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel in de 't Angereelstraat te Appelterre, kadastraal gekend Ninove 9e afdeling Appelterre-Eichem sectie B nr. 446X, met een oppervlakte van 55 ca tegen de prijs van één euro wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de eigenaar een authentieke akte te onderschrijven.