GR20130311 punt 24: De Watergroep (voorheen Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) - Aanduiding vertegenwoordiger in het provinciaal comité (en automatisch ook in sectorcomité)

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 8 januari 2013 van de Watergroep voor de invulling van de bestuursmandaten;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij De Watergroep;

 

Overwegende dat de stad een vertegenwoordiger moet aanduiden voor in het provinciaal comité (en automatisch ook in sectorcomité) van de Watergroep;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Henri Evenepoel: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming.

 

Overwegende dat Henri Evenepoel de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

 

Beslist,

 

 

 

Artikel 1

 

De heer Henri Evenepoel wordt aangesteld als vertegenwoordiger in het provinciaal comité (en automatisch ook in sectorcomité) bij de Watergroep.

 

Artikel 2

 

Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.

 

Artikel 6

 

Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de Watergroep Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel.