GR20130311 punt 21: Intercommunale Westlede - bijzondere algemene vergadering - woensdag 20 maart 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

 De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale Westlede;

 

Gelet op de uitnodiging van Westlede waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de intercommunale Westlede op woensdag 20 maart 2013 om 18.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de bijzondere algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Samenstelling raad van bestuur;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de bijzondere algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de bijzondere algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Marc Plancke)

13 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de intercommunale Westlede.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de bijzondere algemene vergadering van de intercommunale Westlede op woensdag 20 maart 2013 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.