GR20130311 punt 17: Aanduiding van 2 plaatsvervangers voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 21 maart 2013

De raad

 

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 21 maart 2013 om 19.15 uur;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;

 

Overwegende dat gemeenten met meer dan 30.000 inwoners (Aalst, Beveren, Dendermonde, Geraardsbergen, Ninove en Sint-Niklaas) een bijkomende vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) mogen aanduiden;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

1e Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Lieven Meert: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming.

 

Overwegende dat de heer Lieven Meert de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

2e Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Octaaf Van Ongeval: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming.

 

Overwegende dat de heer Octaaf Van Ongeval de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

 

Artikel 1

 

De heer Lieven Meer en de heer Octaaf Van Ongeval worden aangeduid als plaatsvervanger om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 21 maart 2013.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Fingem Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.