GR20130311 punt 11: Intergem - Wijziging van de beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2013 - Aanduiding van de afgevaardigde

De raad

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Intergem;

 

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem op donderdag 21 maart 2013 om 18 uur;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2013 de heer Hans Van Der haegen werd aangesteld als stadsafgevaardigde;

 

Overwegende dat de heer Hans Van Der haegen geen gemeenteraadslid meer is;

 

Overwegende dat een nieuw lid moet aangeduid worden;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Henri Evenepoel: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming.

 

Overwegende dat de heer Henri Evenepoel de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

 

Artikel 1

 

De heer Henri Evenepoel wordt aangeduid als stadsafgevaardigde om deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem op donderdag 21 maart 2013.

 

Artikel 2

 

De beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2013 waarbij Hans Van Der haegen werd aangesteld als afgevaardigde van de algemene vergadering van 21 maart 2013 van Intergem wordt ingetrokken.

 

Artikel 3

 

Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan Intergem Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.