GR20130131 Punt 27. Cultuur - uitleendienst AGB DN – uitleenreglement - gratis dienstverlening 2013 (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het uitleenreglement AGB DN, zoals aangepast door de gemeenteraad van 23 juni 2011;

 

Gelet op artikel 4 van het uitleenreglement;

 

Overwegende dat gratis dienstverlening mogelijk is voor activiteiten die niet door stadsdiensten of adviesraden georganiseerd worden;

 

Overwegende dat deze activiteiten aan een of meer van de volgende criteria dienen te voldoen:

-          een duidelijk cultureel, kunstzinnig, sportief of sociaal karakter hebben,

-          het behoud van erfgoed stimuleren,

-          gemeenschapsvormend zijn,

-          een bovenlokale uitstraling hebben,

-          door de budgettaire en/of logistieke schaal de mogelijkheden van de eigen werking overstijgen;

 

Overwegende dat een aanvraag voor gratis dienstverlening minstens drie maanden voor de activiteit dient te gebeuren bij de dienst Cultuur en dat elke aanvrager de medewerking van de stad in het promotiemateriaal dient te vermelden;

 

Gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om over elke aanvraag te oordelen;

 

Gelet op het retributiereglement op interventies van de brandweer;

 

 

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Tania De Jonge, Rudy Corijn, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Dirk Souffriau, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde, Luc Roelandt)

5 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat)

 

 

Artikel 1

Er wordt in 2013 gratis dienstverlening aan de volgende organisaties gegeven:

 1. Het Rode Kruis en het Vlaams Kruis
 2. Kerkfabrieken
 3. Sint-Nicolaasvrienden vzw
 4. Volleybalclub MEVOC (voor beachvolleybaltornooi)
 5. Maspoe vzw
 6. Krasjelrock vzw
 7. Ninoofse Feesten vzw
 8. Ninove Event Productions vzw
 9. Pekenrock
 10. Handelswijk Rechteroever (voor kerstboomverbranding)
 11. Don Jo (voor Driekoningenfeest)
 12. Activiteiten ter gelegenheid van plaatselijke kermis.

 

Artikel 2

Er wordt in 2013 gratis dienstverlening aan de organisatoren van de volgende activiteiten gegeven:

 1. Wedstrijden van elite renners met contract, provinciale, Vlaamse en nationale kampioenschappen, topcompetitie UCI
 2. Provinciale, Vlaamse, nationale en internationale sportkampioenschappen
 3. Jaarmarkt, kerstmarkten en braderijen
 4. Activiteiten in het kader van het goede doel
 5. Carnavalsactiviteiten door niet-stedelijke instanties: karnavalraad, feestcommissie, prinsencaemere, kindercarnaval, Ridders in de wortelorde en raadsdames
 6. Activiteiten ter gelegenheid van een plaatselijke kermis.

 

Artikel 3

Bij interventies van de brandweer wordt het retributiereglement toegepast.


Contact informatie