GR20130131 Punt 19. Denderwindeke - uitbreiding waterleidingsnet private verkaveling Kerkveld, 9400 Denderwindeke - goedkeuring (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening werd verzocht een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingsnet naar aanleiding van een private verkaveling in Kerkveld, 9400 Denderwindeke;

 

Gelet op de brief van 21 september 2012 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, waarbij een voorstel werd ingediend tot uitbreiding van het waterleidingsnet voor de private verkaveling in Kerkveld, 9400 Denderwindeke;

 

Overwegende dat deze aanpassingswerken, geraamd € 8.235,80, voor 100% ten laste vallen de verkavelaar, de heer Robrecht Cosijn, Echel 90, 9401 Pollare;

 

Overwegende dat de Stedelijke Brandweer Ninove op 4 december 2012 gunstig advies heeft verleend;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De uitbreiding van het waterleidingsnet voor de private verkaveling in Kerkveld, 9400 Denderwindeke wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De uitbreidingskosten aan het waterleidingsnet, geraamd € 8.235,80, zijn volledig ten laste van de verkavelaar, de heer Robrecht Cosijn, Echel 90, 9401 Pollare.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd naar de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijstraat 46, 9000 Gent.


Contact informatie