GR20130131 Punt 16. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en van een kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van logo dender vzw (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2011 betreffende de toetreding tot het lokaal gezondheidsoverleg regio Aalst vzw en de goedkeuring van de statuten;

 

Gelet op de statuten van Logo Dender vzw (lokaal gezondheidsoverleg Dender vzw, voorheen lokaal gezondheidsoverleg regio Aalst vzw) die werden goedgekeurd op de statutaire algemene vergadering op 14 november 2012;

 

Overwegende dat de stad Ninove deel uitmaakt van de regio die Logo Dender vzw bestrijkt;

 

Overwegende dat het stadsbestuur Ninove deel uitmaakt van de algemene vergadering van Logo Dender vzw;

 

Gelet op de brief van Logo Dender vzw met de vraag om een kandidaat vertegenwoordiger aan te duiden voor de raad van bestuur van Logo Dender vzw;

 

Overwegende dat tot op heden Rudy Corijn, schepen van sociale zaken, lid was van de algemene vergadering en van de raad van bestuur van Logo Dender vzw;

 

Overwegende dat de kandidatuur via bijgevoegd formulier kan worden ingediend en dit ten laatste tegen 31 januari 2013;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 30

Aantal uitgebrachte stemmen:30

Aantal stemmen op naam van Rudy Corijn: 28

Aantal onthoudingen: 2

Twee gemeenteraadsleden nemen niet deel aan de geheime stemming;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Als vertegenwoordiger van de algemene vergadering van Logo Dender vzw wordt Rudy Corijn aangeduid.

 

Artikel 2

 

Als kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van Logo Dender vzw wordt Rudy Corijn aangeduid.


Contact informatie