GR20120531 punt 32.5: Interpellatie van raadslid Katie Coppens over het voorzien van oplaadpunten voor elektrische fietsen

Volgende motivering wordt door mevrouw Katie Coppens in haar interpellatie vermeld :

 

"Meer en meer mensen hebben een elektrische fiets. Er dienen oplaadpunten hiertoe voorzien te worden in onze stad."