GR20120531 punt 22: stedelijk sportcentrum - Voetbalterrein de kloppers - Aanpassing gebruikvergoeding op basis van bijkomende investeringen

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2001 waarbij de gebruiksovereenkomst, voor het gebruik van de voetbalinfrastructuur te Ninove-Meerbeke door K.V.K Ninove, goedgekeurd werd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2004 en 25 november 2010 waarbij de aanpassing van de gebruiksovereenkomst, op basis van gedane investeringen door de stad, goedgekeurd werd;

 

Gelet op art. 5 van de gebruiksovereenkomst, waarin bepaald wordt dat de gebruiksvergoeding aangepast wordt indien de stad een bijkomende investering doet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 september 2011 waarbij de uitbetaling van een buitengewone toelage van 10.000,00 EUR aan KVK Ninove voor het vervangen van de sanitaire installatie in de kleedkamers goedgekeurd werd;

 

Overwegende dat de bijkomende vergoeding berekend wordt op 1% van de gedane investeringen door de stad;

 

Overwegende dat bijgevolg de bestaande gebruiksvergoeding vermeerderd wordt met 100,00 EUR;

 

Overwegende dat de gebruiksvergoeding vanaf 2011 als volgt bepaald wordt:

-          van 01 maart 2011 – 28 februari 2030: 2.867,73 EUR + 663,35 EUR + 800,00 EUR + 100,00 = 4.431,08 euro per jaar

-          van 01 maart 2030 – 28 februari 2033: 663,35 EUR + 800,00 EUR + 100,00 EUR = 1.563,35 EUR per jaar

-          van 01 maart 2033 – 29 februari 2040: 800,00 + 100,00 EUR = 900,00 EUR per jaar

-          van 01 maart 2040 – 28 februari 2042: 100,00 EUR per jaar;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

  1. De aanpassing van de gebruiksvergoeding, op basis van de gedane investeringen door de stad voor KVK Ninove, wordt goedgekeurd.
  2. De gebruiksvergoeding wordt vanaf het budgetjaar 2012 als volgt aangepast:

-          van 01 maart 2011 – 28 februari 2030: 2.867,73 EUR + 663,35 EUR + 800,00 EUR + 100,00 = 4.431,08 euro per jaar

-          van 01 maart 2030 – 28 februari 2033: 663,35 EUR + 800,00 EUR + 100,00 EUR = 1.563,35 EUR per jaar

-          van 01 maart 2033 – 29 februari 2040: 800,00 + 100,00 EUR = 900,00 EUR per jaar

-          van 01 maart 2040 – 28 februari 2042: 100,00 EUR per jaar.